تعداد بازدید: 1593

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

شناسه: 2191220
اطلاعیه ها

دانشگاه صنعتی همدان بر اساس "آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در دوره دکتری مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 1403-1402 در رشته زیر دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد:

رشته/گرایش‌:  مهندسی سیستم‌های انرژی- فناوری‌های انرژی

حداکثر فرصت وصول مدارک در دانشگاه صنعتی همدان:
10/03/1402

 

تعداد بازدید: 1593

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

شناسه: 2191220
اطلاعیه ها

دانشگاه صنعتی همدان بر اساس "آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در دوره دکتری مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 1403-1402 در رشته زیر دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد:

رشته/گرایش‌:  مهندسی سیستم‌های انرژی- فناوری‌های انرژی

حداکثر فرصت وصول مدارک در دانشگاه صنعتی همدان:
10/03/1402

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات