لیست تلفن های داخلی دانشگاه صنعتی همدان

تماس با تلفن خانه و تلفن گویا : 08138411101
تماس مستقیم : داخلی مورد نظر ***08138411

انتظامات ساختمان مرکزی     (101) 08138411
انتظامات ساختمان فرشچیان (218) 08138411
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره داخلی سمت محل استقرار
1 محسن احمدوند 426 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
2 معصومه آشوری راد 557 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
3 پدرام اشتری 306 هیات علمی گروه مهندسی معدن
4 مجید اسدی 406 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
5 مصطفی اسدی زاده 422 هیات علمی گروه مهندسی معدن
6 مه لقا افراسیابی 234 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
7 فاطمه امیری 455 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
8 آرزو انصاری دلشاد 544 کارمند معاونت اداری و مالی
9 نیما بابانوری 421 هیات علمی گروه مهندسی معدن
10 شعیب بابایی توسکی 526 هیات علمی گروه مهندسی برق
11 رسول باغبانی خضرلو 557 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
12 محمد بخشنده 551 کارمند حوزه ریاست
13 حیدرعلی بخشی زاده 547 کارمند حوزه ریاست
14 حسن بشیری 543 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
15 محمد بهرامی مقدس 223 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه
16 علیرضا بهرامیان 465 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
17 معصومه بلالی 217 کارمند آزمایشگاه
18 ساناز بوجاری 237 هیات علمی گروه علوم پایه
19 امید بیات 306 هیات علمی گروه مهندسی مواد
20 امین بهرامی لقا 579 کارمند حوزه ریاست
21 پیمان بیرامی 228 کارمند آزمایشگاه
22 کاظم پارسایی منش 427 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
23 جواد پاینده پیمان 440 هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
24 محید پاکیزه 473 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
25 محمود پری پور 506 هیات علمی

گروه علوم پایه

26 میثم پیله وریان 428 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
27 مهدی پورعبدلی سردرود 445 هیات علمی گروه مهندسی مواد
29 فریبا تکرلی 560 کارمند معاونت اداری و مالی
30 شهریار جاماسب 226 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
31 احسان جاویدانی 314 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
32 نیره جهانگیره وظیفه 104 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
33 فرهاد حسن زاده 571 کارمند معاونت اداری و مالی
34 سید مهدی حسینی 570 کارمند حوزه ریاست
35 سید محمد امیر حسینی پناه 539 کارمند حوزه ریاست
36 سید کمال حسینی مظاهر 550 کارمند حوزه ریاست
37 منیره سادات حسینی نیک روش 408 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
38 مجتبی حسینی تودشکی 524 هیات علمی گروه مهندسی برق
39 امید حمیدی 302 هیات علمی گروه علوم پایه
40 اکبر حیدر پور 448 هیات علمی گروه مهندسی مواد
41 راهله حیدر رضایی 229 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
42 محمد باقر خدابخشی 507 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
43 حسین خدابخشیان 425 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
44 مهدی خدابنده 533 هیات علمی گروه مهندسی برق
45 محمد حسین مسعودی 308 سرباز وظیفه  
46 هادی دلاوری 523 هیات علمی گروه مهندسی برق
47 محمد حسین دوست محمدی 502 هیات علمی گروه مهندسی برق
48 حسام دهقانی 405 هیات علمی گروه مهندسی معدن
49 سعید ذبیحی 549 کارمند معاونت اداری و مالی
50 محمود رابطی رنجبر 431 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
51 مریم رحیمیون 104 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
52 سیاوش رجبی 535 هیات علمی گروه مهندسی برق
53 مجتبی رسته 536 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
54 مریم رشادی 436 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
55 محبوبه روستایی 220 کارمند آزمایشگاه
56 بهنام رفیعی 429 سرباز وظیفه  
57 محمد رضا رضائیان 509 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
58 مجید رضایی والا 501 437 هیات علمی گروه علوم پایه
59 فاطمه رسولی 540 کارمند حوزه ریاست
60 زهرا روحی 304 کارمند آزمایشگاه
61 احسان زمانیان 321 کارمند آزمایشگاه
62 عرفان زرین قلم 205 کارمند آزمایشگاه
63 زلیخا زهدی جلال 556 کارمند حوزه ریاست
64 مصطفی سلیمانی فرخ 311 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
65 هادی سبحانی 458 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
66 حجت الاسلام سبحانی 515   نماینده ولی فقیه
67 علیرضا سراقی 424 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
68 خدیجه سپهری یگانه 517 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
69 وهاب سرفرازی 409 هیات علمی گروه مهندسی معدن
70 فهیمه سهرابی 103 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
71 عطیه سرمدی 202 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
72 وحید شاکر اردکانی 558 کارمند معاونت اداری و مالی
73 حمید رضا شاه دوستی 529 هیات علمی گروه مهندسی برق
74 عارفه شالبافیان 416 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
75 حسین شجاعیان 211 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
76 ابوالفضل شجاعیان 459 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
77 میثم شفاعی 423 هیات علمی گروه مهندسی برق
78 مریم شفیعی 559 کارمند حوزه ریاست
79 بهزاد طولمی نژاد 444 هیات علمی گروه مهندسی مواد
80 سمیرا عباسی 401 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
81 سید محمد عظیمی 226 هیات علمی گروه مهندسی برق
82 محمد حسن عظیمی 561 کارمند معاونت اداری و مالی
83 عرفان عباسی تبار 217 سرباز وظیفه  
84 محمد رضا عقیقی 310 کارمند معاونت اداری و مالی
85 محمد مهدی علویان فر 552 کارمند معاونت اداری و مالی
86 قاسم علی پور 530 هیات علمی گروه مهندسی برق
87 فرهاد غلامی 111 کارمند معاونت اداری و مالی
88 رامین غیاث 427 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
89 احمد قادری حمیدی 446 هیات علمی گروه مهندسی معدن
90 امیر حسین قاسمی 562 کارمند حوزه ریاست
91 طیبه قاسمی 573 کارمند معاونت اداری و مالی
92 صمد قاسمی 451 هیات علمی گروه مهندسی مواد
93 احمد قرایی 520 کارمند معاونت اداری و مالی
94 حمید رضا قنبری خرم 508 هیات علمی گروه مهندسی برق
95 سمیه قوزانی 556 کارمند حوزه ریاست
96 سید آرش قیاسی 565 کارمند معاونت اداری و مالی
97 سعید کریمی 426 هیات علمی گروه مهندسی مواد
98 لطف اله کریمی 505 هیات علمی گروه علوم پایه
99 علیرضا کوکبی 525 هیات علمی گروه مهندسی برق
100 حمید گودرزی افشار 543-236 هیات علمی گروه علوم پایه
101 حامد گلزار محسن 313 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
102 محمد علی لطف 528 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
103 جعفر لطفیان کریمی 563 کارمند حوزه ریاست
104 امیر مومنی 511-551 هیات علمی ریاست دانشگاه
105 احمد موسوی زارع 203 هیات علمی گروه علوم پایه
106 محمد مجیدی 545 کارمند حوزه ریاست
107 حسین مجیدی برنا 554-553 کارمند معاونت اداری و مالی
108 علی محمدی جهت 423 کارمند آزمایشگاه
109 بیژن مدی 452 هیات علمی گروه مهندسی
110 مصطفی مریانجی 522 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
111 مجتبی مظاهری 566 هیات علمی گروه علوم پایه
112 مریم معین 419 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
113 وحید مقیمی 211 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
114 سید محمد مهدی موسوی 553-516 هیات علمی معاونت اداری و مالی
115 مزدک ایزدی 410 هیات علمی گروه مهندسی مواد
116 رضا میررازی 222 کارمند آزمایشگاه
117 علی اکبر ناصری 120 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
118 امیر نامدارمنش 411 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
119 احمد نثری 222 کارمند آزمایشگاه
120 مژگان نجفی 450 هیات علمی گروه علوم پایه
121 رمضانعلی نقی زاده 567 هیات علمی گروه مهندسی برق
122 زهره نقیبی 235 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
123 محسن ورمزیار 518   دفتر نهاد
124 پیام ورشویی جاغرق 429 هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
125 مسعود وصالحی ناصح 460 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
126 سارا هاشمی فرهود 600 کارمند معاونت آموزشی و پژوهشی
127 حمید یوسفی 435-502 هیات علمی گروه علوم پایه - مدیر دانشجویی
128 جابر یوسفی سیف 453 هیات علمی گروه مهندسی شیمی
129 عباس فتاحی 513 هیات علمی گروه مهندسی برق
130 نعمیه فخار 402 هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
131 ساره فرهادی 430 کارمند معاونت دانشجویی و فرهنگی
132 علیرضا فلاحی 433 هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
133 مهدی فریدی وثوق 519 کارمند معاونت اداری و مالی
134 سحر قیاسوند 209 کارمند گروه مهندسی پزشکی
135 حقوقی 540 امورحقوقی حوزه ریاست