تعداد بازدید: 111080

کارگاه عملی آشنایی با تعمیرات موبایل

شناسه: 4228566
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد

نام دوره: کارگاه عملی آشنایی با تعمیرات موبایل

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: تمامی دانشجویان علاقه مند

مدرس: مهندس صدری

شروع دوره:  دو خرداد1403

لینک ثبت نام:

 

تعداد بازدید: 111080

کارگاه عملی آشنایی با تعمیرات موبایل

شناسه: 4228566
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد

نام دوره: کارگاه عملی آشنایی با تعمیرات موبایل

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: تمامی دانشجویان علاقه مند

مدرس: مهندس صدری

شروع دوره:  دو خرداد1403

لینک ثبت نام:

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات