تعداد بازدید: 11558

گزارش تصویری حضور کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت

شناسه: 4269078
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان شرکت کردند.

 

تعداد بازدید: 11558

گزارش تصویری حضور کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت

شناسه: 4269078
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان شرکت کردند.

 

سایر اخبار
افزودن نظرات