گزارش بازدید از نیروگاه شهید مفتح همدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه از نیروگاه شهید مفتح همدان بازدید کردند.


با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، گروهی متشکل از اعضاء هیأت علمی و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای تفاهم نامه فی ما بین از نیروگاه شهید مفتح بازدید کردند و با مدیران و کارشناسان این نیروگاه ملاقات نمودند.
در این بازدید، ابتدا در جلسه ای که با حضور مدیرعامل نیروگاه و معاونان ایشان برگزار شد، مجموعه نیروگاه معرفی گردید. آقای دکتر دیناروند در این رابطه گفتند: این مجموعه، نیروگاهی از نوع حرارتی با ظرفیت تولید 1000 مگاوات می باشد که شامل 4 واحد بخار 250 مگاواتی در زمینی به مساحت 270 هکتار است. ایشان در ادامه افزودند که همکاری های نزدیک و بیشتر بین نیروگاه و دانشگاه باعث رشد و نمو استان و صنعت آن می شود، بنابراین لازم است از پتانسیل های موجود در هر دو مجموعه استفاده بهینه شود. ایشان همچنین برای تأسیس کافه کتاب با مشارکت دانشگاه در نیروگاه مفتح جهت استفاده اساتید و دانشجویان و کارکنان نیروگاه برای یک تعامل نزدیک اعلام آمادگی کردند.
در ادامه جناب آقای مهندس اختری، معاون توسعه و تحقیقات نیروگاه، ضمن خوش آمد گویی، بر مباحث مطرح شده در جلسه گذشته در دانشگاه صنعتی همدان، از جمله انعقاد تفاهم نامه همکاری و پذیرش اعضاء هیأت علمی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت، همچنین پذیرش دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی که باعث شناسایی دانشجویان مستعد و کارآمد می شود، تاکید کردند. ایشان همچنین اشاره کردند که بیشترین استخدام کارکنان نیروگاه از دانشجویان دوره کارآموزی بوده است.

"عکس از آرشیو"

 

گزارش بازدید از نیروگاه شهید مفتح همدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه از نیروگاه شهید مفتح همدان بازدید کردند.


با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، گروهی متشکل از اعضاء هیأت علمی و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای تفاهم نامه فی ما بین از نیروگاه شهید مفتح بازدید کردند و با مدیران و کارشناسان این نیروگاه ملاقات نمودند.
در این بازدید، ابتدا در جلسه ای که با حضور مدیرعامل نیروگاه و معاونان ایشان برگزار شد، مجموعه نیروگاه معرفی گردید. آقای دکتر دیناروند در این رابطه گفتند: این مجموعه، نیروگاهی از نوع حرارتی با ظرفیت تولید 1000 مگاوات می باشد که شامل 4 واحد بخار 250 مگاواتی در زمینی به مساحت 270 هکتار است. ایشان در ادامه افزودند که همکاری های نزدیک و بیشتر بین نیروگاه و دانشگاه باعث رشد و نمو استان و صنعت آن می شود، بنابراین لازم است از پتانسیل های موجود در هر دو مجموعه استفاده بهینه شود. ایشان همچنین برای تأسیس کافه کتاب با مشارکت دانشگاه در نیروگاه مفتح جهت استفاده اساتید و دانشجویان و کارکنان نیروگاه برای یک تعامل نزدیک اعلام آمادگی کردند.
در ادامه جناب آقای مهندس اختری، معاون توسعه و تحقیقات نیروگاه، ضمن خوش آمد گویی، بر مباحث مطرح شده در جلسه گذشته در دانشگاه صنعتی همدان، از جمله انعقاد تفاهم نامه همکاری و پذیرش اعضاء هیأت علمی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت، همچنین پذیرش دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی که باعث شناسایی دانشجویان مستعد و کارآمد می شود، تاکید کردند. ایشان همچنین اشاره کردند که بیشترین استخدام کارکنان نیروگاه از دانشجویان دوره کارآموزی بوده است.

"عکس از آرشیو"

 

افزودن نظرات