تعداد بازدید: 734

کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

شناسه: 988867
اطلاعیه ها


 


​​​​​​​

تعداد بازدید: 734

کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

شناسه: 988867
اطلاعیه ها


 


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

افزودن نظرات