تعداد بازدید: 3983

کسب رتبه جهانی 3412 دانشگاه صنعتی همدان در بین 18000 دانشگاه در شاخص H index

شناسه: 3765435
اخبار دستاوردها و افتخارات

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی همدان از ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی جهانی در سایه تلاش و همت و حمایت آحاد دانشگاهی صنعتی همدان بویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان خبر داد.

بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی همدان، از بین 18000 دانشگاه در شاخص h-index درسایت AD که هدف شاخص علمی Alper-Doger می باشد رتبه 3412 در سطح جهانی در سال 2024 را کسب نموده است.


​​​​​​​

اداره همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اعلام کرد: شاخص علمی AD اولین و تنها مطالعه‌ای است که ضرایب بهره‌وری کل و شش ساله دانشمندان و استادان یک مجموعه را بر اساس امتیازهای شاخص H  و I10 و نیز استنادات Google Scholar نشان می‌دهد.

خاطر نشان می شود این نظام رتبه‌بندی در دسته رتبه‌بندی‌های تحلیلی قرار می‌گیرد که بر خلاف سایر نظام هایی که مجلات و دانشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس عملکرد علمی، ارزش افزوده و بهره‌وری علمی تک تک دانشمندان و استادان هر دانشگاه عمل میکند.

رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی کسب این موفقیت را به کلیه اعضاء هیات علمی، یاوران علمی و دانشجویان دانشگاه تبریک و برای آحاد دانشگاهی صنعتی همدان آرزوی توفیقات روز افزون نمود.​​​​​​​

تعداد بازدید: 3983

کسب رتبه جهانی 3412 دانشگاه صنعتی همدان در بین 18000 دانشگاه در شاخص H index

شناسه: 3765435
اخبار دستاوردها و افتخارات

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی همدان از ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی جهانی در سایه تلاش و همت و حمایت آحاد دانشگاهی صنعتی همدان بویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان خبر داد.

بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی همدان، از بین 18000 دانشگاه در شاخص h-index درسایت AD که هدف شاخص علمی Alper-Doger می باشد رتبه 3412 در سطح جهانی در سال 2024 را کسب نموده است.


​​​​​​​

اداره همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اعلام کرد: شاخص علمی AD اولین و تنها مطالعه‌ای است که ضرایب بهره‌وری کل و شش ساله دانشمندان و استادان یک مجموعه را بر اساس امتیازهای شاخص H  و I10 و نیز استنادات Google Scholar نشان می‌دهد.

خاطر نشان می شود این نظام رتبه‌بندی در دسته رتبه‌بندی‌های تحلیلی قرار می‌گیرد که بر خلاف سایر نظام هایی که مجلات و دانشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس عملکرد علمی، ارزش افزوده و بهره‌وری علمی تک تک دانشمندان و استادان هر دانشگاه عمل میکند.

رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی کسب این موفقیت را به کلیه اعضاء هیات علمی، یاوران علمی و دانشجویان دانشگاه تبریک و برای آحاد دانشگاهی صنعتی همدان آرزوی توفیقات روز افزون نمود.​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات