تعداد بازدید: 6629

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Journal of Energy Storage

شناسه: 3711021
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله هادی دلاوری، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:

Reinforcement learning robust nonlinear control of a microgrid with hybrid energy storage systems

در مجله Journal of Energy Storage با ضریب تاثیر 9.4 منتشر شده است.

"امروزه توسعه ریزشبکه ها به عنوان مولفه های اساسی شبکه های هوشمند، یکی از اهداف اصلی پژوهش ها در صنعت برق به شمار می آید. با گسترش مفهوم ریزشبکه و هوشمندسازی شبکه های الکتریکی، امروزه منابع تولید پراکنده و ذخیره کننده ها با سرعت بیشتری به سیستم قدرت اضافه می شوند. تغییرات پارامترها در مدل‌های ریزشبکه شامل خطاهای داخلی و خارجی، عدم قطعیت‌های مدل‌سازی، تغییرات غیرمنتظره در بار یا اختلالات و جریان‌های هارمونیک در ریزشبکه اجتناب‌ناپذیر است. در این  مقاله، یک سیستم تولید انرژی هیبریدی متشکل از سلول‌های سوختی غشایی تبادل پروتون، سیستم پنلهای خورشیدی، سیستم ذخیره ساز انرژی باتری در نظر گرفته شده است. یادگیری تقویتی برای افزایش قوام و رد اختلال برای یک ریزشبکه مستقل طراحی شده است. برای تأیید عملکرد کنترل کننده پیشنهادی مد لغزشی ترمینال تطبیقی مرتبه کسری پس گام، یک مطالعه مقایسه ای با سایر روشها بررسی شده و روش پیشنهادی برای یک ریزشبکه جزیره ای اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در حضور بارهای غیر خطی و نامتعادل با هارمونیک، دینامیک مدل نشده و عدم قطعیت های پارامتری، با موفقیت ولتاژ را کنترل کرده است."

مجله Journal of Energy Storage   در فهرست مجلات ISI و  Scopus  وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents  مجلات ISI در دسته بندی Engineering, Computing & Technology  نیز ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI  است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است. همچنین این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است.

این مجله  بر تمام جنبه‌های ذخیره‌سازی انرژی، به ویژه یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، یکپارچه‌سازی شبکه لکتریکی، مدل‌سازی و تحلیل، فناوری‌های جدید ذخیره‌سازی انرژی، اندازه‌گیری و استراتژی‌های مدیریت، مدل‌های تجاری برای بهره‌برداری از سیستم‌های ذخیره‌سازی و توسعه‌های ذخیره‌سازی انرژی در سراسر جهان تمرکز دارد.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می‏باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X23038069


​​​​​​​

تعداد بازدید: 6629

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Journal of Energy Storage

شناسه: 3711021
اخبار دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله هادی دلاوری، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:

Reinforcement learning robust nonlinear control of a microgrid with hybrid energy storage systems

در مجله Journal of Energy Storage با ضریب تاثیر 9.4 منتشر شده است.

"امروزه توسعه ریزشبکه ها به عنوان مولفه های اساسی شبکه های هوشمند، یکی از اهداف اصلی پژوهش ها در صنعت برق به شمار می آید. با گسترش مفهوم ریزشبکه و هوشمندسازی شبکه های الکتریکی، امروزه منابع تولید پراکنده و ذخیره کننده ها با سرعت بیشتری به سیستم قدرت اضافه می شوند. تغییرات پارامترها در مدل‌های ریزشبکه شامل خطاهای داخلی و خارجی، عدم قطعیت‌های مدل‌سازی، تغییرات غیرمنتظره در بار یا اختلالات و جریان‌های هارمونیک در ریزشبکه اجتناب‌ناپذیر است. در این  مقاله، یک سیستم تولید انرژی هیبریدی متشکل از سلول‌های سوختی غشایی تبادل پروتون، سیستم پنلهای خورشیدی، سیستم ذخیره ساز انرژی باتری در نظر گرفته شده است. یادگیری تقویتی برای افزایش قوام و رد اختلال برای یک ریزشبکه مستقل طراحی شده است. برای تأیید عملکرد کنترل کننده پیشنهادی مد لغزشی ترمینال تطبیقی مرتبه کسری پس گام، یک مطالعه مقایسه ای با سایر روشها بررسی شده و روش پیشنهادی برای یک ریزشبکه جزیره ای اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در حضور بارهای غیر خطی و نامتعادل با هارمونیک، دینامیک مدل نشده و عدم قطعیت های پارامتری، با موفقیت ولتاژ را کنترل کرده است."

مجله Journal of Energy Storage   در فهرست مجلات ISI و  Scopus  وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents  مجلات ISI در دسته بندی Engineering, Computing & Technology  نیز ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI  است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است. همچنین این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است.

این مجله  بر تمام جنبه‌های ذخیره‌سازی انرژی، به ویژه یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، یکپارچه‌سازی شبکه لکتریکی، مدل‌سازی و تحلیل، فناوری‌های جدید ذخیره‌سازی انرژی، اندازه‌گیری و استراتژی‌های مدیریت، مدل‌های تجاری برای بهره‌برداری از سیستم‌های ذخیره‌سازی و توسعه‌های ذخیره‌سازی انرژی در سراسر جهان تمرکز دارد.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می‏باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X23038069


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات