تعداد بازدید: 5552

هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان عضو "شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" شد.

شناسه: 2290579
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عضویت در " شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" منصوب شد.

 

دانشگاه صنعتی همدان ضمن تبریک بابت این افتخار موفقیت های روز افزون برای ایشان آرزومند است.


 

تعداد بازدید: 5552

هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان عضو "شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" شد.

شناسه: 2290579
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عضویت در " شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" منصوب شد.

 

دانشگاه صنعتی همدان ضمن تبریک بابت این افتخار موفقیت های روز افزون برای ایشان آرزومند است.


 

سایر اخبار
افزودن نظرات