تعداد بازدید: 5587

هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان عضو "شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" شد.

شناسه: 2290579
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عضویت در " شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" منصوب شد.

 

دانشگاه صنعتی همدان ضمن تبریک بابت این افتخار موفقیت های روز افزون برای ایشان آرزومند است.


 

تعداد بازدید: 5587

هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان عضو "شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" شد.

شناسه: 2290579
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عضویت در " شورای پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور" منصوب شد.

 

دانشگاه صنعتی همدان ضمن تبریک بابت این افتخار موفقیت های روز افزون برای ایشان آرزومند است.


 

سایر اخبار

دکتر نقی زاده به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد

2024 06 18
به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر رمضانعلی نقی زاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی برقی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد. همچنین از زحمات دکتر احمدرضا موسوی زارع در زمان تصدی ایشان تقدیر و قدردانی شد.

معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و مشارکت آنان را ضامن تداوم انقلاب بیان داشته اند.

2024 06 15
#یادداشت انتخابات به عنوان یکی از عرصه های تجلی مشارکت سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون توانسته رابطه متقابل میان ملت و نظام را به نمایش بگذارد. معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و مشارکت آنان را ضامن تداوم انقلاب بیان داشته اند. انتخابات با نمایش همبستگی میان مردم عامل اصلی خنثی نمودن توطئه های دشمنان در داخل و...

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان از برگزاری مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ در این دانشگاه خبر داد.

2024 06 10
مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد
افزودن نظرات