تعداد بازدید: 262

نقطه قوت دانشگاه صنعتی همدان در بین سایر دانشگاه ها عملکرد پژوهشی آن است که باید تقویت شود و در این راستا گروه مهندسی برق یکی از گروه های تاثیرگذار است.

شناسه: 608053
اخبار

در نشست اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق با رئیس دانشگاه مطرح شد:
نقطه قوت دانشگاه صنعتی همدان در بین سایر دانشگاه ها عملکرد پژوهشی آن است که باید تقویت شود و در این راستا گروه مهندسی برق یکی از گروه های تاثیرگذار است.

به گزارش دفتر روابط عمومی، رئیس دانشگاه در جلسه ای با اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و نیازهای گروه پرداختند.
در این نشست دکتر مومنی ضمن اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود به لزوم توسعه فضای کالبدی مورد نیاز و تامین اعتبار لازم جهت تقویت آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، حمایت از طرح های تقاضامحور، توسعه رشته ها و جذب اعضاء هیات علمی مورد نیاز گروه برق تاکید کردند. در این جلسه ایده تشکیل اتاق های فکر در حوزه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، اداری و مالی با اعضاء هیات علمی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
در ادامه هریک از اعضاء گروه مهندسی برق به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مواردی از جمله افزایش بودجه های پژوهشی جهت اجرای پروژه های کاربردی و صنعتی و برندسازی دانشگاه علی الخصوص در حوزه خودروهای الکتریکی و انرژی های تجدید پذیر در راستای بالابردن قدرت چانه زنی و جلب حمایت نهادها و سازمان ها از دانشگاه، ایجاد سازوکارهای شفاف سازی و اطلاع رسانی جزئیات محاسبات گرنت های پژوهشی، ارتقاء مبلغ حمایت های پژوهشی دانشگاه و تسهیل در تخصیص آن و برگزاری جلسات هم اندیشی پژوهش های کاربردی را مطرح نمودند.


 

تعداد بازدید: 262

نقطه قوت دانشگاه صنعتی همدان در بین سایر دانشگاه ها عملکرد پژوهشی آن است که باید تقویت شود و در این راستا گروه مهندسی برق یکی از گروه های تاثیرگذار است.

شناسه: 608053
اخبار

در نشست اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق با رئیس دانشگاه مطرح شد:
نقطه قوت دانشگاه صنعتی همدان در بین سایر دانشگاه ها عملکرد پژوهشی آن است که باید تقویت شود و در این راستا گروه مهندسی برق یکی از گروه های تاثیرگذار است.

به گزارش دفتر روابط عمومی، رئیس دانشگاه در جلسه ای با اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و نیازهای گروه پرداختند.
در این نشست دکتر مومنی ضمن اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود به لزوم توسعه فضای کالبدی مورد نیاز و تامین اعتبار لازم جهت تقویت آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، حمایت از طرح های تقاضامحور، توسعه رشته ها و جذب اعضاء هیات علمی مورد نیاز گروه برق تاکید کردند. در این جلسه ایده تشکیل اتاق های فکر در حوزه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، اداری و مالی با اعضاء هیات علمی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
در ادامه هریک از اعضاء گروه مهندسی برق به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مواردی از جمله افزایش بودجه های پژوهشی جهت اجرای پروژه های کاربردی و صنعتی و برندسازی دانشگاه علی الخصوص در حوزه خودروهای الکتریکی و انرژی های تجدید پذیر در راستای بالابردن قدرت چانه زنی و جلب حمایت نهادها و سازمان ها از دانشگاه، ایجاد سازوکارهای شفاف سازی و اطلاع رسانی جزئیات محاسبات گرنت های پژوهشی، ارتقاء مبلغ حمایت های پژوهشی دانشگاه و تسهیل در تخصیص آن و برگزاری جلسات هم اندیشی پژوهش های کاربردی را مطرح نمودند.


 

سایر اخبار
افزودن نظرات