تعداد بازدید: 5095

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

شناسه: 1339266
اطلاعیه ها

 برای توضیحات بیشتر به دفتر ستاد شاهد وایثارگر(طبقه سوم ساختمان اصلی) مراجعه نمایید​​​​​​​

تعداد بازدید: 5095

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

شناسه: 1339266
اطلاعیه ها

 برای توضیحات بیشتر به دفتر ستاد شاهد وایثارگر(طبقه سوم ساختمان اصلی) مراجعه نمایید​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات