تعداد بازدید: 10208

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سال1402

شناسه: 3011660
اطلاعیه ها

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سال1402

(فرزند شهید-فرزند جانباز۲۵%به بالا-فرزند آزاده)

دوقطعه عکس ۴×۳پشت نویسی شده

 فتوکپی کارت ملی

فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه

فتوکپی ازکارت ایثارگری به صورت پشت ورو

کارنامه کنکور سراسری(مبنی برقبولی دانشگاه صنعتی همدان)

ارائه شماره حساب بانک ملی

ارائه معرفی نامه ازبنیاد شهید شهرستان محل سکونت

تکمیل فرمهای پیوست به طورکامل

ارسال مدارک ذیل به صورت فیزیکی حداکثر تا تاریخ 22/07/1402 به اداره امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه صنعتی همدان

تلفن پاسخگو:08138411101  

​​​​​​​

تعداد بازدید: 10208

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سال1402

شناسه: 3011660
اطلاعیه ها

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سال1402

(فرزند شهید-فرزند جانباز۲۵%به بالا-فرزند آزاده)

دوقطعه عکس ۴×۳پشت نویسی شده

 فتوکپی کارت ملی

فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه

فتوکپی ازکارت ایثارگری به صورت پشت ورو

کارنامه کنکور سراسری(مبنی برقبولی دانشگاه صنعتی همدان)

ارائه شماره حساب بانک ملی

ارائه معرفی نامه ازبنیاد شهید شهرستان محل سکونت

تکمیل فرمهای پیوست به طورکامل

ارسال مدارک ذیل به صورت فیزیکی حداکثر تا تاریخ 22/07/1402 به اداره امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه صنعتی همدان

تلفن پاسخگو:08138411101  

​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات