تعداد بازدید: 15139

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی دخترانه دانشگاه آزاد

شناسه: 4459554
اطلاعیه ها

به منظور تسریع در فرآیندهای اداری حوزه دانشجویی، دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد جهت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه فقط از طریق سامانه جهانگستر به شرح تصاویر پیوست بدهی خود را تسویه نمایند.

تعداد بازدید: 15139

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی دخترانه دانشگاه آزاد

شناسه: 4459554
اطلاعیه ها

به منظور تسریع در فرآیندهای اداری حوزه دانشجویی، دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد جهت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه فقط از طریق سامانه جهانگستر به شرح تصاویر پیوست بدهی خود را تسویه نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات