تعداد بازدید: 7519

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي میهماني و انتقال

شناسه: 4022846
اطلاعیه ها

1-هرگونه درخواست میهمانی و انتقال(بدون تغییر رشته) در فروردین و  اردیبهشت ( 20 فروردین ماه لغایت  سی و یکم اردیبهشت) از طریق ثبت نام در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir  امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است پس از مطالعه دقیق آئین نامه میهمانی و انتقال موجود در سایت مذکور و سایت دانشگاه، در صورت واجد شرایط بودن، فرم تقاضای میهمانی و انتقال را در سامانه تکمیل نمائید.

2- دانشجوی میهمان پس از 4 ترم میهمانی و کسب احراز شرایط لازم (مطابق آئین نامه میهمانی و انتقال) می تواند تقاضای میهمانی دائم یا انتقالی را از طریق سامانه مربوطه ارائه نماید.

3- دانشجویان متقاضی میهمانی لازم است لیست دروس خود را به طور کامل در سامانه سجاد وارد نمایند.

4- داشتن معدل کل 14 برای دانشجویان متقاضی میهمانی الزامی می باشد.

5- طبق ماده 5 آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب 31/02/402، انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل چهار نیم سال متوالی میهمانی می باشد.

6- دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 5 الی 15 اردیبهشت ماه سال جاری جهت ثبت درخواست لازم است در سیستم آموزشی گلستان قسمت پیشخوان خدمت/ بررسی مشکلات آموزشی، با ذکر نام و کد رشته تحصیلی و نام دانشگاه اقدام نمایند.

تعداد بازدید: 7519

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي میهماني و انتقال

شناسه: 4022846
اطلاعیه ها

1-هرگونه درخواست میهمانی و انتقال(بدون تغییر رشته) در فروردین و  اردیبهشت ( 20 فروردین ماه لغایت  سی و یکم اردیبهشت) از طریق ثبت نام در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir  امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است پس از مطالعه دقیق آئین نامه میهمانی و انتقال موجود در سایت مذکور و سایت دانشگاه، در صورت واجد شرایط بودن، فرم تقاضای میهمانی و انتقال را در سامانه تکمیل نمائید.

2- دانشجوی میهمان پس از 4 ترم میهمانی و کسب احراز شرایط لازم (مطابق آئین نامه میهمانی و انتقال) می تواند تقاضای میهمانی دائم یا انتقالی را از طریق سامانه مربوطه ارائه نماید.

3- دانشجویان متقاضی میهمانی لازم است لیست دروس خود را به طور کامل در سامانه سجاد وارد نمایند.

4- داشتن معدل کل 14 برای دانشجویان متقاضی میهمانی الزامی می باشد.

5- طبق ماده 5 آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب 31/02/402، انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل چهار نیم سال متوالی میهمانی می باشد.

6- دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 5 الی 15 اردیبهشت ماه سال جاری جهت ثبت درخواست لازم است در سیستم آموزشی گلستان قسمت پیشخوان خدمت/ بررسی مشکلات آموزشی، با ذکر نام و کد رشته تحصیلی و نام دانشگاه اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات