تعداد بازدید: 1746

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون

شناسه: 3554932
اطلاعیه ها

اطلاعیـه

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون

از برگزیدگان علمی دوره کارشناسی

در سال تحصیلی 1404-1403

دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ورودی 1399 مقطع کارشناسی براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی 1404-1403 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد می‌پذیرد.

متقاضی باید جهت ثبت‌نام، فرم‌های مورد نیاز را از سایت دانشگاه صنعتی همدان به آدرس www.hut.ac.ir دریافت و پس از تکمیل، از طریق ایمیل ارسال کند.

* آخرین مهلت ارسال مدارک به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه *

(30/11/1402)

ارسال صرفا به آدرس:   talent@hut.ac.ir

 

تعداد بازدید: 1746

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون

شناسه: 3554932
اطلاعیه ها

اطلاعیـه

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون

از برگزیدگان علمی دوره کارشناسی

در سال تحصیلی 1404-1403

دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ورودی 1399 مقطع کارشناسی براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی 1404-1403 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد می‌پذیرد.

متقاضی باید جهت ثبت‌نام، فرم‌های مورد نیاز را از سایت دانشگاه صنعتی همدان به آدرس www.hut.ac.ir دریافت و پس از تکمیل، از طریق ایمیل ارسال کند.

* آخرین مهلت ارسال مدارک به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه *

(30/11/1402)

ارسال صرفا به آدرس:   talent@hut.ac.ir

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات