تعداد بازدید: 10859

فراخوان ثبت نام مرحله استانی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

شناسه: 4027577
اطلاعیه ها

ویژه دانشجویان؛

🔸ثبت‌نام المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی آغاز شد

📍ثبت‌نام المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از ۲۷ فروردین ماه آغاز شده است و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

 المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از سوی سازمان امور دانشجویان به منظور بروز خلاقیت دانشجویان و همچنین گسترش استفاده از فناوری‌های روز دنیا در حوزه‌های ورزشی، با حضور کلیه دانشجویان از تمام رشته‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشوردر ۳ حوزه ورزش‌های رباتیک، ورزش‌های دیجیتال و فیجیتال، فناوری و نوآوری برگزار می‌شود.

دانشجویان می توانند از ۲۷ فروردین ماه تا ۲۵ اردیبهشت ماه با مراجعه به آدرس Setav.ir/stso نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.


​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 10859

فراخوان ثبت نام مرحله استانی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

شناسه: 4027577
اطلاعیه ها

ویژه دانشجویان؛

🔸ثبت‌نام المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی آغاز شد

📍ثبت‌نام المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از ۲۷ فروردین ماه آغاز شده است و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

 المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از سوی سازمان امور دانشجویان به منظور بروز خلاقیت دانشجویان و همچنین گسترش استفاده از فناوری‌های روز دنیا در حوزه‌های ورزشی، با حضور کلیه دانشجویان از تمام رشته‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشوردر ۳ حوزه ورزش‌های رباتیک، ورزش‌های دیجیتال و فیجیتال، فناوری و نوآوری برگزار می‌شود.

دانشجویان می توانند از ۲۷ فروردین ماه تا ۲۵ اردیبهشت ماه با مراجعه به آدرس Setav.ir/stso نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.


​​​​​​​

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات