تعداد بازدید: 3967

فراخوان ثبت نام در شورای صنفی دانشگاه

شناسه: 2088607
اطلاعیه ها

دانشجویان علاقمند به عضویت در شورای صنفی دانشگاه  می توانند جهت  ثبت نام اولیه تا تاریخ  20/2/1402 به اداره امور خوابگاه ها، آقای پارسایی منش مراجعه نمایند

تعداد بازدید: 3967

فراخوان ثبت نام در شورای صنفی دانشگاه

شناسه: 2088607
اطلاعیه ها

دانشجویان علاقمند به عضویت در شورای صنفی دانشگاه  می توانند جهت  ثبت نام اولیه تا تاریخ  20/2/1402 به اداره امور خوابگاه ها، آقای پارسایی منش مراجعه نمایند

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات