تعداد بازدید: 857

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال 2023 قرار گرفت.

شناسه: 3412451
دستاوردها و افتخارات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، بر اساس فهرست منتشر شده توسط پایگاه انتشاراتی «ESI» و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، لیست دانشمندان پراستناد یک درصد برتر جهان منتشر شد و نام دکتر احمدرضا موسوی‌زارع، عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان در این فهرست قرار گرفت.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  (ISC)، هر سال فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر جهان در حوزه موضوعی علوم را بر اساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) را استخراج و پایش و منتشر می‌کند و در آخرین فهرست منتشر شده 938 پژوهشگر ایرانی، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

دانشگاه صنعتی همدان، این موفقیت را به دکتر احمدرضا موسوی‌زارع و جامعه دانشگاهی تبریک عرض کرده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای ایشان خواستار است.

🔰روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان
🌐 www.hut.ac.ir
📧 info@hut.ac.ir
☎️ 081-38411101

تعداد بازدید: 857

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان در لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال 2023 قرار گرفت.

شناسه: 3412451
دستاوردها و افتخارات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، بر اساس فهرست منتشر شده توسط پایگاه انتشاراتی «ESI» و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، لیست دانشمندان پراستناد یک درصد برتر جهان منتشر شد و نام دکتر احمدرضا موسوی‌زارع، عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان در این فهرست قرار گرفت.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  (ISC)، هر سال فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر جهان در حوزه موضوعی علوم را بر اساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) را استخراج و پایش و منتشر می‌کند و در آخرین فهرست منتشر شده 938 پژوهشگر ایرانی، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

دانشگاه صنعتی همدان، این موفقیت را به دکتر احمدرضا موسوی‌زارع و جامعه دانشگاهی تبریک عرض کرده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای ایشان خواستار است.

🔰روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان
🌐 www.hut.ac.ir
📧 info@hut.ac.ir
☎️ 081-38411101

سایر اخبار
افزودن نظرات