تعداد بازدید: 3658

طرح ملی کارآفرینی

شناسه: 2960498
اطلاعیه ها

 


​​​​​​​

 طرح ملی کارآفرینی

دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، یکی از مهم‌ترین دغدغه کشورهای مختلف بوده و یکی از مهمترین عوامل آن، توجه ویژه به موضوع کارآفرینی است. توسعه کارآفرینی دانش‌پایه، نیازمند توانمندسازی افراد در حوزه مهارت‌های نرم و تخصصی کارآفرینی می‌باشد که طرح ملی ترویج کارآفرینی، با هدف آموزش و توانمندسازی عادلانه دانشجویان و دانش‌ آموختگان دانشگاه‌های کشور برای اولین بار توسط معاونت نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بر بستر شبکه مهارت و اشتغال راهه‌کار برگزار می‌گردد.

تعداد بازدید: 3658

طرح ملی کارآفرینی

شناسه: 2960498
اطلاعیه ها

 


​​​​​​​

 طرح ملی کارآفرینی

دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، یکی از مهم‌ترین دغدغه کشورهای مختلف بوده و یکی از مهمترین عوامل آن، توجه ویژه به موضوع کارآفرینی است. توسعه کارآفرینی دانش‌پایه، نیازمند توانمندسازی افراد در حوزه مهارت‌های نرم و تخصصی کارآفرینی می‌باشد که طرح ملی ترویج کارآفرینی، با هدف آموزش و توانمندسازی عادلانه دانشجویان و دانش‌ آموختگان دانشگاه‌های کشور برای اولین بار توسط معاونت نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بر بستر شبکه مهارت و اشتغال راهه‌کار برگزار می‌گردد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات