تعداد بازدید: 4478

تمدید طرح دستیار فناوری

شناسه: 2268335
اطلاعیه ها
دوره دوم طرح دستیار فناوری تا 15 تیر تمدید شد. علاقهمندان جهت ثبت نام به سایت Parkintern.ir مراجعه نمایید.

طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری در راستای بهبود توانمندی‌های دانشجویان، آموزش مهارت‌های مرتبط با کار آفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. در این طرح پارک‌های علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک‏‌ها، میزبان دانشجویان به مدت 6 ماه هستند و دانشجویان علاقه‌مند جهت مهارت آموزی و انجام فعالیت فناورانه به این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.

حمایت‌ها

  • به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد.
  • گواهینامه پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان

شرایط ثبت‌نام

  • دانشجویان کارشناسی پس از پایان نیم‌سال ششم
  • دانشجویان کارشناسی ارشد پس از پایان نیم‌سال دوم
  • دانشجویان دکتری پس از پایان نیم‌سال چهارم

ثبت‌نام

ثبت‌نام متقاضیان دستیاری در بازه 1402/3/6 تا 1402/4/15در سامانه دستیار فناوری به آدرس (WWW.Parkintern.ir) انجام می‌شود.

مدارک مورد نیاز دانشجویان

 تصاویر کارت ملی، کارت دانشجویی، فایل رزمه حاوی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشجویان و فرم مجوز شرکت در طرح (فرم پیوست 2) است.

فایل‌ها


 


​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 4478

تمدید طرح دستیار فناوری

شناسه: 2268335
اطلاعیه ها
دوره دوم طرح دستیار فناوری تا 15 تیر تمدید شد. علاقهمندان جهت ثبت نام به سایت Parkintern.ir مراجعه نمایید.

طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری در راستای بهبود توانمندی‌های دانشجویان، آموزش مهارت‌های مرتبط با کار آفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. در این طرح پارک‌های علم و فناوری و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک‏‌ها، میزبان دانشجویان به مدت 6 ماه هستند و دانشجویان علاقه‌مند جهت مهارت آموزی و انجام فعالیت فناورانه به این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.

حمایت‌ها

  • به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد.
  • گواهینامه پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان

شرایط ثبت‌نام

  • دانشجویان کارشناسی پس از پایان نیم‌سال ششم
  • دانشجویان کارشناسی ارشد پس از پایان نیم‌سال دوم
  • دانشجویان دکتری پس از پایان نیم‌سال چهارم

ثبت‌نام

ثبت‌نام متقاضیان دستیاری در بازه 1402/3/6 تا 1402/4/15در سامانه دستیار فناوری به آدرس (WWW.Parkintern.ir) انجام می‌شود.

مدارک مورد نیاز دانشجویان

 تصاویر کارت ملی، کارت دانشجویی، فایل رزمه حاوی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشجویان و فرم مجوز شرکت در طرح (فرم پیوست 2) است.

فایل‌ها


 


​​​​​​​

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات