تعداد بازدید: 3536

شتابدهنده نوآوران اکباتان

شناسه: 1535122
اطلاعیه ها

 

شتابدهنده نوآوران اکباتان متعلق به شرکت کنترل گاز اکباتان بوده که این شرکت  از جمله واحدهای صنعتی پیشرو استان همدان است. شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی، تنظیم و اندازه گیری گاز شهری در ایران و خاورمیانه مطرح می‌باشد. دفتر شتابدهنده نوآوران اکباتان در دانشگاه صنعتی همدان واقع در طبقه اول ساختمان اصلی مستقر گردیده تا بتواند با پیاده سازی الگو نوآوری باز ایده های نوآورانه را پذیرش و حمایت کند.

علاقه‌مندان می‌توانند روزهای دوشنبه جهت مشاوره به مرکز هدایت شغلی واقع در ساختمان اصلی مراجعه نمایند.​​​​​​​


 

تعداد بازدید: 3536

شتابدهنده نوآوران اکباتان

شناسه: 1535122
اطلاعیه ها

 

شتابدهنده نوآوران اکباتان متعلق به شرکت کنترل گاز اکباتان بوده که این شرکت  از جمله واحدهای صنعتی پیشرو استان همدان است. شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی، تنظیم و اندازه گیری گاز شهری در ایران و خاورمیانه مطرح می‌باشد. دفتر شتابدهنده نوآوران اکباتان در دانشگاه صنعتی همدان واقع در طبقه اول ساختمان اصلی مستقر گردیده تا بتواند با پیاده سازی الگو نوآوری باز ایده های نوآورانه را پذیرش و حمایت کند.

علاقه‌مندان می‌توانند روزهای دوشنبه جهت مشاوره به مرکز هدایت شغلی واقع در ساختمان اصلی مراجعه نمایند.​​​​​​​


 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات