تعداد بازدید: 2979

سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال 2023 قرار گرفتند.

شناسه: 3054328
دستاوردها و افتخارات

سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان  در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال 2023 قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ بر اساس گزارش مورخ 4 اکتبر 2023 موسسه علمی و انتشاراتی Elsevier که بر مبنای داده های پایگاه اسکوپوس تهیه گردیده است، سه عضو هیات علمی از دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی، دکتر سید احمد رضا موسوی زارع و دکتر وهاب سرفرازی در فهرست دانشمندان دو  درصد برتر دنيا در سال 2023 قرار  گرفتند.


       ضمن عرض تبریک به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی همدان، امید است با توسعه فعالیتهای پژوهشگران و دانشمندان کشور در راستای مرجعیت علمی و فناوری، شاهد ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی باشیم.

لینک گزارش کامل Elsevier در آدرس زیر قابل مشاهده است:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/​​​​​​​

تعداد بازدید: 2979

سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال 2023 قرار گرفتند.

شناسه: 3054328
دستاوردها و افتخارات

سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان  در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال 2023 قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ بر اساس گزارش مورخ 4 اکتبر 2023 موسسه علمی و انتشاراتی Elsevier که بر مبنای داده های پایگاه اسکوپوس تهیه گردیده است، سه عضو هیات علمی از دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی، دکتر سید احمد رضا موسوی زارع و دکتر وهاب سرفرازی در فهرست دانشمندان دو  درصد برتر دنيا در سال 2023 قرار  گرفتند.


       ضمن عرض تبریک به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی همدان، امید است با توسعه فعالیتهای پژوهشگران و دانشمندان کشور در راستای مرجعیت علمی و فناوری، شاهد ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی باشیم.

لینک گزارش کامل Elsevier در آدرس زیر قابل مشاهده است:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات