تعداد بازدید: 123257

سمینار روش های تحقیق و ارائه مقاله

شناسه: 4228552
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد

نام دوره:روش های تحقیق و ارائه مقاله

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: تمامی دانشجویان به خصوص تحصیلات تکمیلی

مدرس:  خانم دکتر مروارید عبادی

شروع دوره: یک خرداد1403

لینک ثبت نام:

 

تعداد بازدید: 123257

سمینار روش های تحقیق و ارائه مقاله

شناسه: 4228552
اطلاعیه ها کارگاه ها و دوره های اموزشی لینک ثبت نام مرکز آموزش آزاد

نام دوره:روش های تحقیق و ارائه مقاله

طبقه بندی: مهندسی

مخاطب: تمامی دانشجویان به خصوص تحصیلات تکمیلی

مدرس:  خانم دکتر مروارید عبادی

شروع دوره: یک خرداد1403

لینک ثبت نام:

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات