تعداد بازدید: 4042

سمینار ارائه نهایی فرصت مطالعاتی در صنعت با محوریت "ارائه راهکاری برای بهبود محاسبات شبکه عصبی

شناسه: 1963325
اطلاعیه ها

سمینار ارائه نهایی فرصت مطالعاتی در صنعت با محوریت "ارائه راهکاری برای بهبود محاسبات شبکه عصبی" توسط سرکار خانم دکتر مه‌لقا افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه مورخ  6 اردیبهشت 1402 در کلاس 203 واقع در ساختمان اصلی دانشگاه برگزار می‌شود.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 4042

سمینار ارائه نهایی فرصت مطالعاتی در صنعت با محوریت "ارائه راهکاری برای بهبود محاسبات شبکه عصبی

شناسه: 1963325
اطلاعیه ها

سمینار ارائه نهایی فرصت مطالعاتی در صنعت با محوریت "ارائه راهکاری برای بهبود محاسبات شبکه عصبی" توسط سرکار خانم دکتر مه‌لقا افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه مورخ  6 اردیبهشت 1402 در کلاس 203 واقع در ساختمان اصلی دانشگاه برگزار می‌شود.


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات