تعداد بازدید: 5082

زمان بندی و نحوه ثبت نام اولیه متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402

شناسه: 3827166
اطلاعیه ها

زمان بندی و نحوه ثبت نام اولیه متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
 ثبت نام اولیه از متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم تحصیلی ١٤٠٣-١٤٠٢ از مورخ 9 لغایت 20 اسفند از طریق سامانه سجاد به آدرس زیر انجام می شود:
🔴  (https://portal.saorg.ir)https://portal.saorg.ir

دانشجویان متقاضی ثبت نام در سامانه همیار دانشجویی می بایست با رعایت موارد ذیل ثبت نام خود را تکمیل نمایند:
🔰 مرحله اول :
دانشجویان گرامی در ابتدا باید وارد پورتال دانشجویی سامانه سجاد شوند و ثبت نام اولیه را انجام دهند.
(کسانی که قبلا در این سامانه ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند)
سپس از از قسمت  
-خدمات
-اداره کل امور دانشجویان داخل
-گذینه همیار دانشجو،  را انتخاب و ثبت نمایند

🔰 مرحله دوم:
ثبت درخواست همیار دانشجویی برای واحدهای متقاضی در نیمسال دوم سال جاری با عنوان کار واحد در سامانه همیار دانشجویی تعریف شده است.

🔰 مرحله سوم:
ثبت شماره شبا به اسم دانشجو برای واریز حق الزحمه اجباری است، لطفا در ثبت شماره شبا صحیح  دقت لازم را داشته باشید .

🔰مرحله چهارم:
تایید کارشناس سامانه همیار دانشجویی و شروع به کار دانشجویان طبق عنوان کار واحد تعریف شده الزامی میباشد و در صورت عدم تایید فرآیند همیار دانشجویی بصورت کامل تکمیل نخواهد شد.

🔴 توجه نمایید:
1-گذراندن حداقل یک نیمسال برای دانشجویان کارشناسی الزامی می باشد.
2-معدل دانشجویان متقاضی همیار دانشجویی در مقطع کارشناسی حداقل 14 و در مقطع ارشد و دکتری حداقل 15 می باشد.
3-همیار دانشجو نباید دارای دو ترم مشروطی باشد.

4-نداشتن محکومیت کمیته انضباطی در مقطع فعلی و مقطع گذشته برای همیار دانشجویی الزامی می باشد.

 

تعداد بازدید: 5082

زمان بندی و نحوه ثبت نام اولیه متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402

شناسه: 3827166
اطلاعیه ها

زمان بندی و نحوه ثبت نام اولیه متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
 ثبت نام اولیه از متقاضیان همیار دانشجو برای نیمسال دوم تحصیلی ١٤٠٣-١٤٠٢ از مورخ 9 لغایت 20 اسفند از طریق سامانه سجاد به آدرس زیر انجام می شود:
🔴  (https://portal.saorg.ir)https://portal.saorg.ir

دانشجویان متقاضی ثبت نام در سامانه همیار دانشجویی می بایست با رعایت موارد ذیل ثبت نام خود را تکمیل نمایند:
🔰 مرحله اول :
دانشجویان گرامی در ابتدا باید وارد پورتال دانشجویی سامانه سجاد شوند و ثبت نام اولیه را انجام دهند.
(کسانی که قبلا در این سامانه ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند)
سپس از از قسمت  
-خدمات
-اداره کل امور دانشجویان داخل
-گذینه همیار دانشجو،  را انتخاب و ثبت نمایند

🔰 مرحله دوم:
ثبت درخواست همیار دانشجویی برای واحدهای متقاضی در نیمسال دوم سال جاری با عنوان کار واحد در سامانه همیار دانشجویی تعریف شده است.

🔰 مرحله سوم:
ثبت شماره شبا به اسم دانشجو برای واریز حق الزحمه اجباری است، لطفا در ثبت شماره شبا صحیح  دقت لازم را داشته باشید .

🔰مرحله چهارم:
تایید کارشناس سامانه همیار دانشجویی و شروع به کار دانشجویان طبق عنوان کار واحد تعریف شده الزامی میباشد و در صورت عدم تایید فرآیند همیار دانشجویی بصورت کامل تکمیل نخواهد شد.

🔴 توجه نمایید:
1-گذراندن حداقل یک نیمسال برای دانشجویان کارشناسی الزامی می باشد.
2-معدل دانشجویان متقاضی همیار دانشجویی در مقطع کارشناسی حداقل 14 و در مقطع ارشد و دکتری حداقل 15 می باشد.
3-همیار دانشجو نباید دارای دو ترم مشروطی باشد.

4-نداشتن محکومیت کمیته انضباطی در مقطع فعلی و مقطع گذشته برای همیار دانشجویی الزامی می باشد.

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات