تعداد بازدید: 1263

رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3520981
اخبار

 رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه از رشد اعتبارات پژوهشی در سال های اخیر خبر داد،ایشان‌ گفت: دانشگاه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری بیان کرد: اساتید دانشگاه صنعتی همدان در حوزه پژوهش زحمات زیادی کشیده اند و مجموعه مدیریت دانشگاه قدردان این زحمات است.

وی ادامه داد: محققان و اساتید دانشگاهی، افسران و سربازان عرصه جهاد علمی کشور هستند و عرصه پژوهش امروز معیار سنجش و ارزش‌گذاری بسیاری از دانشگاه ها و رتبه‌بندی کشورها است.  

مومنی اضافه کرد: افتخار می‌کنیم که با همت اساتید و محققین در هسته‌های پژوهش و علم در دانشگاه‌های کشور جایگاه پژوهش و فناوری در کشور در سال های اخیر ارتقاء چشمگیری یافته و این ارتقاء جایگاه زیبنده نام ایران است.

وی با بیان اینکه کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در بروندادهای پژوهشی در بین کشورهای جهان را دارد، افزود: روند توسعه فناوری بر اساس شاخصه‌های فناوری نیز رشد صعودی چشمگیر داشته و جایگاه کشور در حوزه فناوری و مولفه‌ها و زیرشاخه‌های آن رو به رشد بوده است.  

مومنی با اشاره به اینکه پیشرفت علمی کشور مرهون زحمات و از خود گذشتگی دانشگاهيان است، اظهار کرد: سه رسالت پژوهش، آموزش و فرهنگ بر عهده اعضا هیأت علمی است که این سه حوزه رتباط تنگاتنگی با هم دارند.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان تصریح کرد: امروز آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور برجسته‌تر شده است، آموزش‌ و پژوهش بر بستر فرهنگ استوار است و باید فرهنگ آموزش و پژوهش را آموزش دهیم.

وی ادامه داد: برآیند این سه ضلع یک نقطه است و آن شاگردپروری است، شاگردی که از هر نظر بتواند جا پای استاد بگذارد و فرهنگ، معنویت، اخلاق، آموزش‌ صحیح و غنی و اصول پژوهش و تحقیق را در خود تجمیع کند، امروز تحکیم و تقویت بین این سه حوزه وظیفه و نیاز کشور است.

مومنی با بیان اینکه پیشرفت در عرصه دانش و در منطقه و جهان فناوری کار آسانی نبوده ولی حفظ جایگاه ها و موفقیت ها‌ کار دشوارتری است، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها دانشگاه صنعتی در بین ۱۹ دانشگاه صنعتی جوان کشور در عمده شاخص‌های پژوهشی سربلند و موفق است.  

مومنی با اشاره به اینکه برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تلاش کرده ایم رشد چشمگیری در اعتبارات پژوهشی ایجاد کنیم‌ افزود: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی را شاهد بوده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با بیان اینکه نیاز داریم کارتیمی و هرم پژوهشی را مانند دانشگاه‌های باسابقه‌تر ارتقا دهیم، گفت: کار پژوهشی یک کار تیمی است و باید در کنار پیشرفت ها و نام آوری‌ها با افزایش کار تیمی و تقویت هرم ها و هسته های پژوهشی ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: باید به تیم‌های پژوهشی رسمیت دهیم و دانشجویان را در امر پژوهش کنار اساتید قرار دهیم و هرم‌های پژوهش شکل گیرد که با این امر شاگردپروری محقق شود و تعداد بروندادهای علمی نیز رشد کند.  

مومنی با اشاره به اینکه هسته‌های پژوهشی باید فعال شوند، گفت: از محل سفر رئیس محترم جمهور به استان اعتبارات خوبی به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اختصاص یافتکه با خرید دستگاه های پیشرفته امروز شاهد بهبود در زیرساخت های پژوهشی و ارتقاء جایگاه آزمایشگاه مرکزی به سطح توانمند هستیم.

وی اضافه کرد: تلاش برای شبکه‌سازی علمی داخلی و خارجی شروع شده و اولین قدم ایجاد دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی در دانشگاه بود که منجر به توانمند کردن پژوهشگران ما ایجاد ارتباط با محققان بین المللی می‌شود.

مومنی با بیان اینکه در حوزه فناوری مجوز مرکز رشد دانشگاه اخذ شد تا سهم‌ خود را در توسعه فناوری و اقتصاددانش بنیان ایفا کنیم، اظهار کرد: تاسیس اولین نشریه علمی دانشگاه هم در راستای توسعه امور پژوهشیشایان ذکر و تقدیر است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه نقطه اتکا در دانشگاه صنعتی در شاخص‌های پژوهشی است، افزود: توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه همیشه مدنظر بوده و باید در راستای رفع مشکلات جامعه هم قدم برداریم.

مومنی در پایان یادآور شد: مأموریت‌گرایی دانشگاه در حوزه صنایع معدنی و هوش مصنوعی باید مورد توجه اعضاء هیات علمی باشد، وی همچنین تاکید کرد باید به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان همدان باید متولی ايجاد و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در استان باشیم‌ که این امر به تلاش مضاعف اعضا محترم هیأت علمی نیاز دارد.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 1263

رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3520981
اخبار

 رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه از رشد اعتبارات پژوهشی در سال های اخیر خبر داد،ایشان‌ گفت: دانشگاه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری بیان کرد: اساتید دانشگاه صنعتی همدان در حوزه پژوهش زحمات زیادی کشیده اند و مجموعه مدیریت دانشگاه قدردان این زحمات است.

وی ادامه داد: محققان و اساتید دانشگاهی، افسران و سربازان عرصه جهاد علمی کشور هستند و عرصه پژوهش امروز معیار سنجش و ارزش‌گذاری بسیاری از دانشگاه ها و رتبه‌بندی کشورها است.  

مومنی اضافه کرد: افتخار می‌کنیم که با همت اساتید و محققین در هسته‌های پژوهش و علم در دانشگاه‌های کشور جایگاه پژوهش و فناوری در کشور در سال های اخیر ارتقاء چشمگیری یافته و این ارتقاء جایگاه زیبنده نام ایران است.

وی با بیان اینکه کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در بروندادهای پژوهشی در بین کشورهای جهان را دارد، افزود: روند توسعه فناوری بر اساس شاخصه‌های فناوری نیز رشد صعودی چشمگیر داشته و جایگاه کشور در حوزه فناوری و مولفه‌ها و زیرشاخه‌های آن رو به رشد بوده است.  

مومنی با اشاره به اینکه پیشرفت علمی کشور مرهون زحمات و از خود گذشتگی دانشگاهيان است، اظهار کرد: سه رسالت پژوهش، آموزش و فرهنگ بر عهده اعضا هیأت علمی است که این سه حوزه رتباط تنگاتنگی با هم دارند.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان تصریح کرد: امروز آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور برجسته‌تر شده است، آموزش‌ و پژوهش بر بستر فرهنگ استوار است و باید فرهنگ آموزش و پژوهش را آموزش دهیم.

وی ادامه داد: برآیند این سه ضلع یک نقطه است و آن شاگردپروری است، شاگردی که از هر نظر بتواند جا پای استاد بگذارد و فرهنگ، معنویت، اخلاق، آموزش‌ صحیح و غنی و اصول پژوهش و تحقیق را در خود تجمیع کند، امروز تحکیم و تقویت بین این سه حوزه وظیفه و نیاز کشور است.

مومنی با بیان اینکه پیشرفت در عرصه دانش و در منطقه و جهان فناوری کار آسانی نبوده ولی حفظ جایگاه ها و موفقیت ها‌ کار دشوارتری است، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها دانشگاه صنعتی در بین ۱۹ دانشگاه صنعتی جوان کشور در عمده شاخص‌های پژوهشی سربلند و موفق است.  

مومنی با اشاره به اینکه برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تلاش کرده ایم رشد چشمگیری در اعتبارات پژوهشی ایجاد کنیم‌ افزود: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد ۱۰ برابری اعتبارات پژوهشی را شاهد بوده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با بیان اینکه نیاز داریم کارتیمی و هرم پژوهشی را مانند دانشگاه‌های باسابقه‌تر ارتقا دهیم، گفت: کار پژوهشی یک کار تیمی است و باید در کنار پیشرفت ها و نام آوری‌ها با افزایش کار تیمی و تقویت هرم ها و هسته های پژوهشی ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: باید به تیم‌های پژوهشی رسمیت دهیم و دانشجویان را در امر پژوهش کنار اساتید قرار دهیم و هرم‌های پژوهش شکل گیرد که با این امر شاگردپروری محقق شود و تعداد بروندادهای علمی نیز رشد کند.  

مومنی با اشاره به اینکه هسته‌های پژوهشی باید فعال شوند، گفت: از محل سفر رئیس محترم جمهور به استان اعتبارات خوبی به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اختصاص یافتکه با خرید دستگاه های پیشرفته امروز شاهد بهبود در زیرساخت های پژوهشی و ارتقاء جایگاه آزمایشگاه مرکزی به سطح توانمند هستیم.

وی اضافه کرد: تلاش برای شبکه‌سازی علمی داخلی و خارجی شروع شده و اولین قدم ایجاد دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی در دانشگاه بود که منجر به توانمند کردن پژوهشگران ما ایجاد ارتباط با محققان بین المللی می‌شود.

مومنی با بیان اینکه در حوزه فناوری مجوز مرکز رشد دانشگاه اخذ شد تا سهم‌ خود را در توسعه فناوری و اقتصاددانش بنیان ایفا کنیم، اظهار کرد: تاسیس اولین نشریه علمی دانشگاه هم در راستای توسعه امور پژوهشیشایان ذکر و تقدیر است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه نقطه اتکا در دانشگاه صنعتی در شاخص‌های پژوهشی است، افزود: توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه همیشه مدنظر بوده و باید در راستای رفع مشکلات جامعه هم قدم برداریم.

مومنی در پایان یادآور شد: مأموریت‌گرایی دانشگاه در حوزه صنایع معدنی و هوش مصنوعی باید مورد توجه اعضاء هیات علمی باشد، وی همچنین تاکید کرد باید به عنوان تنها دانشگاه صنعتی استان همدان باید متولی ايجاد و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در استان باشیم‌ که این امر به تلاش مضاعف اعضا محترم هیأت علمی نیاز دارد.


​​​​​​​

سایر اخبار

بازدید اعضای هیات مدیره شرکت قطعه‌سازان سینا از دانشگاه صنعتی همدان

2024 05 26
مدیرعامل شرکت قطعه‌سازان سینا و هیات همراه وی از دانشگاه صنعتی همدان بازدید کردند.

گزارش تصویری حضور کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت

2024 05 21
به گزارش دفتر روابط عمومی کارکنان دانشگاه صنعتی همدان در مراسم تشییع شهدای خدمت، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان شرکت کردند.  

آمادگی دانشگاه صنعتی همدان برای اجرای جشنواره ملی نهج‌البلاغه دانشگاهیان کشور (رسا)در سطح استان همدان

2024 05 26
حجت الاسلام و المسلمین جلال سبحانی دبیر جشنواره ملی نهج البلاغه استان همدان از آمادگی این دانشگاه برای برگزاری جشنواره نهج‌البلاغه دانشگاهیان با عنوان «رسا»در سطح استان همدان خبر داد.   ​​​​​ به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جلال سبحانی در تشریح این خبر بیان کرد: این جشنواره با رویکرد تمدن نوین اسلامی و در بخش‌های...
افزودن نظرات