تعداد بازدید: 5465

درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در مسابقات IT

شناسه: 3029734
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، خانم سوده زارعی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه، به عنوان نفر برتر استان در رشته فناوری اطلاعات ( راهکارهای نرم افزاری برای کسب و کار ) به مرحله کشوری بیست و یکمین مسابقات ملی مهارت راه یافتند.
ضمن تبریک به ایشان، امید است در مراحل بعدی مسابقات نیز موفق و پیروز باشند.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان

تعداد بازدید: 5465

درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در مسابقات IT

شناسه: 3029734
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی، خانم سوده زارعی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه، به عنوان نفر برتر استان در رشته فناوری اطلاعات ( راهکارهای نرم افزاری برای کسب و کار ) به مرحله کشوری بیست و یکمین مسابقات ملی مهارت راه یافتند.
ضمن تبریک به ایشان، امید است در مراحل بعدی مسابقات نیز موفق و پیروز باشند.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان

سایر اخبار
افزودن نظرات