تعداد بازدید: 8660

درخشش اساتید دانشگاه صنعتی همدان در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران

شناسه: 3629223
اخبار دستاوردها و افتخارات

دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی همدان در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران درخشیدند.

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دومین جشنواره علمی شهید دکتر مصطفی چمران به همت سازمان بسیج اساتید در هفت زمینه برگزار شد.
 
این جشنواره در استان همدان با ۱۵ برگزیده استانی به کار خود خاتمه داد که در این میان نام دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی همدان وجود دارد.

در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران، دکتر علیرضا بهرامیان در بخش فنی و مهندسی(مولفه مقاله) و دکتر وهاب سرفرازی برگزیده بخش فنی و مهندسی(مولفه‌‌ راهنمایی و مشاوره) برگزیده شدند.

هدف اصلی از برگزاری جشنواره علمی شهید چمران ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و جهاد علمی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد.

ایجاد انگیزه در اساتید و پرورش استعداد‌های درخشان، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی و علمی بسیج و الگوسازی در بین آحاد جامعه، شناسایی، توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه، کاربردی کردن تحقیقات و حمایت از مبتکران و پژوهشگران در راستای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، تقدیر و معرفی اساتید و نخبگان دانشگاهی و نیز کانون‌های بسیج اساتید مبتنی بر مولفه‌های مشخص شده، بخشی از اهداف برگزاری جشنواره شهید چمران است.

همچنین این جشنواره در سطح ملی و در دو مرحله استانی و کشوری شامل ۸ محور «کتاب»، «مقاله»، «طرح پژوهشی و فناورانه، کسب و کار نوآور و دانش بنیان»، «راهنمایی، مشاوره، نظارت و راهبری»، «بسته سیاستی»، «کرسی نظریه پردازی، مناظره و نقد»، «جهادگران تبیین» و «راهیان علم، فناوری و پیشرفت» بود.

ضمن تبریک به این عزیزان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون همکاران برگزیده را خواستاریم.


​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

تعداد بازدید: 8660

درخشش اساتید دانشگاه صنعتی همدان در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران

شناسه: 3629223
اخبار دستاوردها و افتخارات

دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی همدان در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران درخشیدند.

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دومین جشنواره علمی شهید دکتر مصطفی چمران به همت سازمان بسیج اساتید در هفت زمینه برگزار شد.
 
این جشنواره در استان همدان با ۱۵ برگزیده استانی به کار خود خاتمه داد که در این میان نام دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی همدان وجود دارد.

در مرحله استانی دومین جشنواره علمی شهید چمران، دکتر علیرضا بهرامیان در بخش فنی و مهندسی(مولفه مقاله) و دکتر وهاب سرفرازی برگزیده بخش فنی و مهندسی(مولفه‌‌ راهنمایی و مشاوره) برگزیده شدند.

هدف اصلی از برگزاری جشنواره علمی شهید چمران ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و جهاد علمی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد.

ایجاد انگیزه در اساتید و پرورش استعداد‌های درخشان، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی و علمی بسیج و الگوسازی در بین آحاد جامعه، شناسایی، توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه، کاربردی کردن تحقیقات و حمایت از مبتکران و پژوهشگران در راستای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، تقدیر و معرفی اساتید و نخبگان دانشگاهی و نیز کانون‌های بسیج اساتید مبتنی بر مولفه‌های مشخص شده، بخشی از اهداف برگزاری جشنواره شهید چمران است.

همچنین این جشنواره در سطح ملی و در دو مرحله استانی و کشوری شامل ۸ محور «کتاب»، «مقاله»، «طرح پژوهشی و فناورانه، کسب و کار نوآور و دانش بنیان»، «راهنمایی، مشاوره، نظارت و راهبری»، «بسته سیاستی»، «کرسی نظریه پردازی، مناظره و نقد»، «جهادگران تبیین» و «راهیان علم، فناوری و پیشرفت» بود.

ضمن تبریک به این عزیزان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون همکاران برگزیده را خواستاریم.


​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات