تعداد بازدید: 4657

جشنواره رسا - جشنواره نهج البلاغه (رسا)

شناسه: 3808817
اطلاعیه ها


​​​​​​​

ساختن جامعه‌ای با امید و موفقیت با عمل به درس‌های نهج‌البلاغه

📚نهضت نهج‌البلاغه دانشگاهیان برگزار می کند

🏮جشنواره ملی رسا (نهج‌البلاغه دانشگاهیان)

📅 از رجب المرجب ۱۴۰۲ تا رجب المرجب ۱۴۰۳

👨‍🎓استادان، دانشجویان، دانشجویان بین‌الملل، کارکنان دانشگاه‌ها، خانواده استادان و‌ کارکنان

✴️جهت اطلاع از محورها، بخش‌ها و ثبت‌نام به سایت http://rasanahad.ir/ مراجعه فرمایید.

تعداد بازدید: 4657

جشنواره رسا - جشنواره نهج البلاغه (رسا)

شناسه: 3808817
اطلاعیه ها


​​​​​​​

ساختن جامعه‌ای با امید و موفقیت با عمل به درس‌های نهج‌البلاغه

📚نهضت نهج‌البلاغه دانشگاهیان برگزار می کند

🏮جشنواره ملی رسا (نهج‌البلاغه دانشگاهیان)

📅 از رجب المرجب ۱۴۰۲ تا رجب المرجب ۱۴۰۳

👨‍🎓استادان، دانشجویان، دانشجویان بین‌الملل، کارکنان دانشگاه‌ها، خانواده استادان و‌ کارکنان

✴️جهت اطلاع از محورها، بخش‌ها و ثبت‌نام به سایت http://rasanahad.ir/ مراجعه فرمایید.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات