تعداد بازدید: 2750

جذب کارآموز در شرکت کنترل گاز اکباتان

شناسه: 1590977
اطلاعیه ها


​​​​​​​

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به همکاری شرکت کنترل گاز اکباتان و دانشگاه صنعتی همدان، این شرکت در زمینه رشته مهندسی مکانیک کارآموز میپذیرد.
شرایط لازم: مسلط به نرم افزار solid works ، طراحی فیکسچر، کارهای عملی و محاسباتی

تعداد بازدید: 2750

جذب کارآموز در شرکت کنترل گاز اکباتان

شناسه: 1590977
اطلاعیه ها


​​​​​​​

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به همکاری شرکت کنترل گاز اکباتان و دانشگاه صنعتی همدان، این شرکت در زمینه رشته مهندسی مکانیک کارآموز میپذیرد.
شرایط لازم: مسلط به نرم افزار solid works ، طراحی فیکسچر، کارهای عملی و محاسباتی

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات