تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی

 

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت ها و توانایی های علمی و آموزشی، توسعه همکاری های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه ای مابین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه ای با حضور مسئولین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی با هدف همكاري و مشاركت دانشگاه و جهاد دانشگاهی در راستای نیازهای علمی-تحقیقاتی استان و کشور و همچنین مشارکت و بهره گیری متقابل از ظرفیت های علمی، پژوهشی، تجهیزاتی و فرهنگی موجود تفاهم نامه ای به امضاء روسای دو مرکز رسید.

 

دکتر مومنی، رئیس دانشگاه صنعتی همدان در این جلسه گفت: فراهم آوردن زمینه توسعه کیفی و کمی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی‌ بویژه پژوهش های کاربردی و تقاضامحور و همچنین مشارکت در تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز حوزه صنعتی استان از دیگر اهداف این تفاهم نامه می باشد.

در ادامه وی از برنامه های اجرایی تفاهم نامه دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: طیف وسیعی از همکاری های دوجانبه بین دو مرکز برنامه ریزی و توافق شده که ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی هردوطرف در جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین نظر به لزوم توجه بیشتر به حوزه فعالیت های فرهنگی و اعتقادی دانشجویان مقرر شد همکاری موثری بین دو مرکز برقرار شود.

از جمله برنامه های مشترک این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

o       انجام خدمات مشاوره ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره گیری از منابع و تجربیات دانشگاه ها

o       انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان

o       همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی

o       حمايت از پايان نامه های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی

o       امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک و انتقال تجربیات

o       امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی

o       برگزاري دوره ها و كارگاه هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی

o       همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری های پایه و پیشرفته

o       همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش های غیر حضوری و مجازی

o       برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط

o       همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور

o       همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی

o       بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه های تحقیقاتی

o       اعلام اولویت های تحقیقاتی در بازه های زمانی منظم به منظور جهت دهی موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

o       فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی​​​​​​​


​​​​​​​

تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی

 

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت ها و توانایی های علمی و آموزشی، توسعه همکاری های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه ای مابین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، در جلسه ای با حضور مسئولین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی با هدف همكاري و مشاركت دانشگاه و جهاد دانشگاهی در راستای نیازهای علمی-تحقیقاتی استان و کشور و همچنین مشارکت و بهره گیری متقابل از ظرفیت های علمی، پژوهشی، تجهیزاتی و فرهنگی موجود تفاهم نامه ای به امضاء روسای دو مرکز رسید.

 

دکتر مومنی، رئیس دانشگاه صنعتی همدان در این جلسه گفت: فراهم آوردن زمینه توسعه کیفی و کمی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی‌ بویژه پژوهش های کاربردی و تقاضامحور و همچنین مشارکت در تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز حوزه صنعتی استان از دیگر اهداف این تفاهم نامه می باشد.

در ادامه وی از برنامه های اجرایی تفاهم نامه دانشگاه صنعتی همدان با جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: طیف وسیعی از همکاری های دوجانبه بین دو مرکز برنامه ریزی و توافق شده که ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی هردوطرف در جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین نظر به لزوم توجه بیشتر به حوزه فعالیت های فرهنگی و اعتقادی دانشجویان مقرر شد همکاری موثری بین دو مرکز برقرار شود.

از جمله برنامه های مشترک این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

o       انجام خدمات مشاوره ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره گیری از منابع و تجربیات دانشگاه ها

o       انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان

o       همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی

o       حمايت از پايان نامه های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی

o       امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک و انتقال تجربیات

o       امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی

o       برگزاري دوره ها و كارگاه هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی

o       همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری های پایه و پیشرفته

o       همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش های غیر حضوری و مجازی

o       برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط

o       همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور

o       همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی

o       بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه های تحقیقاتی

o       اعلام اولویت های تحقیقاتی در بازه های زمانی منظم به منظور جهت دهی موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

o       فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی​​​​​​​


​​​​​​​

افزودن نظرات