تعداد بازدید: 1482

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی و شهرداری همدان منعقد شد

شناسه: 4108610
اخبار دستاوردها و افتخارات

رئیس دانشگاه صنعتی همدان در این جلسه ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهری برای میزبانی جلسه و بسترسازی لازم جهت ارتباط با دانشگاه، گفت: خانواده دانشگاهی که در عرصه علم و دانش در تلاش و فعالیت هستند از سوی دیگر شهروند محسوب می‌شوند و مجموعه مدیریت شهری را از خود می‌دانند و اعتقاد دارند برقراری ارتباط مستمر با مدیریت شهری و ارتقای سطح دانش در این مجموعه باعث ارتقای خدمات شهری و رفاه اجتماعی می‌شود.

دکتر امیر مومنی اضافه کرد: امروز صاحب‌نظران در همه جوامع پیشرفته، بسیاری از بزرگان اعتقاد دارند که دانشگاه باید با جامعه خود ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و بر این اساس بسیاری از دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های جامعه‌مدار و جامعه‌محور هستند و در مسیر نیازهای جامعه حرکت می‌کنند.

وی مطرح کرد: بخشی از رسالت دانشگاه‌ها، تولید علم است و دانشگاهیان برای توسعه مرزهای علم و اقتدار علمی کشور در مسیر توسعه تحقیقات بنیادین حرکت می‌کنند، بخش دیگر حرکت در مسیر نیاز جامعه است بنابراین دانشگاه باید تحقیقاتی را انجام دهد که به رفاه و توسعه جامعه منجر شود که کمک در رفع نیازها و توسعه علم و دانش در مدیریت شهری در قالب این رسالت قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه امروز مدیریت شهری، مدیریت دانش است، افزود: بسیاری از فعالیت‌های شهری مانند ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات شهری هوشمند به علم روز نیاز دارند و در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان نیز از علوم مهندسی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری استفاده می‌شود.

مومنی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی همدان متعلق به مردم است، ادامه داد: این دانشگاه همه بضاعت خود را در اختیار جامعه فرهیخته‌پرور همدان قرار می‌دهد و از آنجایی که در حوزه‌های فنی و مهندسی ظرفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مطلوبی دارد می‌تواند علم و دانش خود را در اختیار جامعه و مدیریت شهری قرار دهد تا خدمات به روز، دانش پایه و دانش محور به شهروندان ارائه شود.  

در ادامه مجتبی حمزه‌رستگار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری همدان عنوان کرد: امیدواریم تعاملات با حوزه دانشگاه روز به روز بیشتر شود و ما از علم و تخصص جامعه دانشگاهی در راستای تخصصی‌تر شدن مجموعه مدیریت شهری بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه گره زدن دانشگاه و مجموعه مدیریت شهری در حوزه خدمات ارائه شده به نفع هر دو مجموعه خواهد بود، افزود: خواسته مدیریت شهری در گام اول این است که نتایج تفاهمنامه‌ها برای دانشگاه در اولویت باشد.

حمزه‌رستگار در پایان ضمن برشمردن طرح‌های موفق اجرا شده با دانشگاه‌های واقع در شهر و استان همدان این طرح‌ها را زمینه موفقی برای توسعه تعاملات فی ما بین در حوزه‌های مختلف مهندسی از جمله فن‌آوری اطلاعات و هوش مصنوعی برشمرد.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 1482

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی و شهرداری همدان منعقد شد

شناسه: 4108610
اخبار دستاوردها و افتخارات

رئیس دانشگاه صنعتی همدان در این جلسه ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهری برای میزبانی جلسه و بسترسازی لازم جهت ارتباط با دانشگاه، گفت: خانواده دانشگاهی که در عرصه علم و دانش در تلاش و فعالیت هستند از سوی دیگر شهروند محسوب می‌شوند و مجموعه مدیریت شهری را از خود می‌دانند و اعتقاد دارند برقراری ارتباط مستمر با مدیریت شهری و ارتقای سطح دانش در این مجموعه باعث ارتقای خدمات شهری و رفاه اجتماعی می‌شود.

دکتر امیر مومنی اضافه کرد: امروز صاحب‌نظران در همه جوامع پیشرفته، بسیاری از بزرگان اعتقاد دارند که دانشگاه باید با جامعه خود ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و بر این اساس بسیاری از دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های جامعه‌مدار و جامعه‌محور هستند و در مسیر نیازهای جامعه حرکت می‌کنند.

وی مطرح کرد: بخشی از رسالت دانشگاه‌ها، تولید علم است و دانشگاهیان برای توسعه مرزهای علم و اقتدار علمی کشور در مسیر توسعه تحقیقات بنیادین حرکت می‌کنند، بخش دیگر حرکت در مسیر نیاز جامعه است بنابراین دانشگاه باید تحقیقاتی را انجام دهد که به رفاه و توسعه جامعه منجر شود که کمک در رفع نیازها و توسعه علم و دانش در مدیریت شهری در قالب این رسالت قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه امروز مدیریت شهری، مدیریت دانش است، افزود: بسیاری از فعالیت‌های شهری مانند ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات شهری هوشمند به علم روز نیاز دارند و در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان نیز از علوم مهندسی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری استفاده می‌شود.

مومنی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی همدان متعلق به مردم است، ادامه داد: این دانشگاه همه بضاعت خود را در اختیار جامعه فرهیخته‌پرور همدان قرار می‌دهد و از آنجایی که در حوزه‌های فنی و مهندسی ظرفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مطلوبی دارد می‌تواند علم و دانش خود را در اختیار جامعه و مدیریت شهری قرار دهد تا خدمات به روز، دانش پایه و دانش محور به شهروندان ارائه شود.  

در ادامه مجتبی حمزه‌رستگار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری همدان عنوان کرد: امیدواریم تعاملات با حوزه دانشگاه روز به روز بیشتر شود و ما از علم و تخصص جامعه دانشگاهی در راستای تخصصی‌تر شدن مجموعه مدیریت شهری بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه گره زدن دانشگاه و مجموعه مدیریت شهری در حوزه خدمات ارائه شده به نفع هر دو مجموعه خواهد بود، افزود: خواسته مدیریت شهری در گام اول این است که نتایج تفاهمنامه‌ها برای دانشگاه در اولویت باشد.

حمزه‌رستگار در پایان ضمن برشمردن طرح‌های موفق اجرا شده با دانشگاه‌های واقع در شهر و استان همدان این طرح‌ها را زمینه موفقی برای توسعه تعاملات فی ما بین در حوزه‌های مختلف مهندسی از جمله فن‌آوری اطلاعات و هوش مصنوعی برشمرد.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات