تعداد بازدید: 5155

تسلیت به همکار دانشگاهی، دکتر امید بیات

شناسه: 3967930
اطلاعیه ها

جناب آقای دکتر امید بیات، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای سایر
​​​​​​​بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

"دانشگاه صنعتی همدان"

تعداد بازدید: 5155

تسلیت به همکار دانشگاهی، دکتر امید بیات

شناسه: 3967930
اطلاعیه ها

جناب آقای دکتر امید بیات، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای سایر
​​​​​​​بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

"دانشگاه صنعتی همدان"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات