تعداد بازدید: 1212

تسلیت به همکار دانشگاهی، جناب آقای پارسایی

شناسه: 4206832
اطلاعیه ها

جناب آقای جناب آقای پارسایی، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

​​​​​​​
 

"دانشگاه صنعتی همدان"

تعداد بازدید: 1212

تسلیت به همکار دانشگاهی، جناب آقای پارسایی

شناسه: 4206832
اطلاعیه ها

جناب آقای جناب آقای پارسایی، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

​​​​​​​
 

"دانشگاه صنعتی همدان"

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات