تعداد بازدید: 8134

برگزاری جلسه شورای مهارت استان در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1340145
اخبار

برگزاری جلسه شورای مهارت استان در دانشگاه صنعتی همدان

سومین جلسه شورای مهارت استان به ریاست معاون هماهنگی و امور اقتصادی و منابع استانداری همدان و به میزبانی دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران و روسای دستگاه های اجرایی استان برگزار شد در خصوص گزارش عملکرد و برنامه های دانشگاه صنعتی همدان، اداره کل فنی و حرفه ای استان، دانشگاه فنی و حرفه ای  بنیاد نخبگان و سایر دستگاه های اجرایی در حوزه آموزش های مهارتی بحث و گفتگو شد.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 8134

برگزاری جلسه شورای مهارت استان در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1340145
اخبار

برگزاری جلسه شورای مهارت استان در دانشگاه صنعتی همدان

سومین جلسه شورای مهارت استان به ریاست معاون هماهنگی و امور اقتصادی و منابع استانداری همدان و به میزبانی دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران و روسای دستگاه های اجرایی استان برگزار شد در خصوص گزارش عملکرد و برنامه های دانشگاه صنعتی همدان، اداره کل فنی و حرفه ای استان، دانشگاه فنی و حرفه ای  بنیاد نخبگان و سایر دستگاه های اجرایی در حوزه آموزش های مهارتی بحث و گفتگو شد.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات