تعداد بازدید: 5965

برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته خوابگاه‌ها در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4209988
اخبار

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان از برگزاری برنامه‌های متنوع همزمان با هفته خوابگاه‌ها در این دانشگاه خبر داد‌.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر مجید رضایی‌والا در تشریح برنامه‌های هفته خوابگاه‌ها بیان کرد: بازدید از خوابگاه‌ها توسط مسئولان دانشگاه و جشنواره انتخاب اتاق نمونه بهداشتی خوابگاه‌ دانشجویی از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه آشپزی در روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه، مسابقه مار و پله روز ۲۴ اردیبهشت، برپایی ایستگاه سلامت(ویزیت پزشک رایگان) در روز ۲۵ اردیبهشت‌، مسابقات ورزشی در رشته‌های آمادگی جسمانی و فوتبال دستی مخصوص پسران و رشته دارت مخصوص دانشجویان دختر در روز ۲۶ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده است.

رضایی‌والا اضافه کرد: اردوی تفریحی و ورزشی شامل بازدید از کارگاه‌های سفالگری ویژه دانشجویان دختر و اردوی تفریحی ورزشی میدان میشان مخصوص دانشجویان پسر در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

تعداد بازدید: 5965

برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته خوابگاه‌ها در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4209988
اخبار

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان از برگزاری برنامه‌های متنوع همزمان با هفته خوابگاه‌ها در این دانشگاه خبر داد‌.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر مجید رضایی‌والا در تشریح برنامه‌های هفته خوابگاه‌ها بیان کرد: بازدید از خوابگاه‌ها توسط مسئولان دانشگاه و جشنواره انتخاب اتاق نمونه بهداشتی خوابگاه‌ دانشجویی از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه آشپزی در روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه، مسابقه مار و پله روز ۲۴ اردیبهشت، برپایی ایستگاه سلامت(ویزیت پزشک رایگان) در روز ۲۵ اردیبهشت‌، مسابقات ورزشی در رشته‌های آمادگی جسمانی و فوتبال دستی مخصوص پسران و رشته دارت مخصوص دانشجویان دختر در روز ۲۶ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده است.

رضایی‌والا اضافه کرد: اردوی تفریحی و ورزشی شامل بازدید از کارگاه‌های سفالگری ویژه دانشجویان دختر و اردوی تفریحی ورزشی میدان میشان مخصوص دانشجویان پسر در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

سایر اخبار
افزودن نظرات