تعداد بازدید: 24656

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از مرکز رشد مستقر در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4295947
اخبار مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان از مرکز رشد مستقر در دانشگاه صنعتی همدان بازدید به عمل آورد.
 
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، پیرو ابلاغ مرکز نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع نظارت بر مراکز رشد مستقر در استان همدان، این دوره از بازدید‌های دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان آغاز شد.

بازدید از مرکز رشد دانشگاه صنعتی همدان با حضور دکتر سیدمجتبی حسینی‌تودشکی؛ رئیس این مرکز و کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت و مطالب لازم پیرامون مشخصات کلی مرکز رشد، تأسیس و شخصیت حقوقی مرکز رشد، مدیریت مرکز رشد، اداری و مالی، نوآوری و فنّاوری، زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعات مرکز رشد در سامانه ساعا مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ بخش اول این دوره از بازدید‌ها با رویکرد حمایتی از مراکز رشد مستقر در دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه ملایر و مرکز رشد واحد‌های فناور کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد.

تعداد بازدید: 24656

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از مرکز رشد مستقر در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4295947
اخبار مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان از مرکز رشد مستقر در دانشگاه صنعتی همدان بازدید به عمل آورد.
 
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، پیرو ابلاغ مرکز نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع نظارت بر مراکز رشد مستقر در استان همدان، این دوره از بازدید‌های دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان آغاز شد.

بازدید از مرکز رشد دانشگاه صنعتی همدان با حضور دکتر سیدمجتبی حسینی‌تودشکی؛ رئیس این مرکز و کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت و مطالب لازم پیرامون مشخصات کلی مرکز رشد، تأسیس و شخصیت حقوقی مرکز رشد، مدیریت مرکز رشد، اداری و مالی، نوآوری و فنّاوری، زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعات مرکز رشد در سامانه ساعا مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ بخش اول این دوره از بازدید‌ها با رویکرد حمایتی از مراکز رشد مستقر در دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه ملایر و مرکز رشد واحد‌های فناور کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد.

سایر اخبار

دکتر نقی زاده به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد

2024 06 18
به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر رمضانعلی نقی زاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی برقی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه به سمت "رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت" دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد. همچنین از زحمات دکتر احمدرضا موسوی زارع در زمان تصدی ایشان تقدیر و قدردانی شد.

معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و مشارکت آنان را ضامن تداوم انقلاب بیان داشته اند.

2024 06 15
#یادداشت انتخابات به عنوان یکی از عرصه های تجلی مشارکت سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون توانسته رابطه متقابل میان ملت و نظام را به نمایش بگذارد. معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و مشارکت آنان را ضامن تداوم انقلاب بیان داشته اند. انتخابات با نمایش همبستگی میان مردم عامل اصلی خنثی نمودن توطئه های دشمنان در داخل و...

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان از برگزاری مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ در این دانشگاه خبر داد.

2024 06 10
مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد
افزودن نظرات