تعداد بازدید: 3381

بازدید معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1570571
اخبار

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، در بازدید دکتر هاشم داداش پور ، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه صنعتی همدان وضعیت فعلی دانشگاه و چشم انداز توسعه آن از جمله در حوزه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان دانشجویان در این بازدید گفت: یکی از وظایف مهم و اصلی دانشگاه ها تلاش برای کاهش تنش ها و مشکلات دانشجویان بعد از دوران کرونا است چرا که در این دوران برخی خانواده ها و دانشجویان دچار آسیب هایی شدند که در صورت عدم پیشگیری و کمک به این دانشجویان این معضلات به داخل کلاس های درسی و  آموزش دانشجو انتقال می یابد.
دکتر داداش پور به اهمیت کارنامه سلامت اشاره کرد و گفت این اقدام باعث جلوگیری از بسیاری اتفاقات و پیشامدها و مشکلات برای دانشجویان خواهد شد.

در این مراسم دکتر داداش‌پور از زیرساخت‌های دانشگاه در حوزه دانشجویی از جمله سالن مطالعه، سلف‌های غذاخوری، رستوران مکمل، خوابگاه‌های متاهیلن و خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد و
 همچنین در بازدیدی که از خوابگاه ها انجام شد در دیداری دوستانه، دانشجویان به بیان دغدغه ها و مشکلات خود با ایشان پرداختند.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 3381

بازدید معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 1570571
اخبار

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، در بازدید دکتر هاشم داداش پور ، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه صنعتی همدان وضعیت فعلی دانشگاه و چشم انداز توسعه آن از جمله در حوزه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان دانشجویان در این بازدید گفت: یکی از وظایف مهم و اصلی دانشگاه ها تلاش برای کاهش تنش ها و مشکلات دانشجویان بعد از دوران کرونا است چرا که در این دوران برخی خانواده ها و دانشجویان دچار آسیب هایی شدند که در صورت عدم پیشگیری و کمک به این دانشجویان این معضلات به داخل کلاس های درسی و  آموزش دانشجو انتقال می یابد.
دکتر داداش پور به اهمیت کارنامه سلامت اشاره کرد و گفت این اقدام باعث جلوگیری از بسیاری اتفاقات و پیشامدها و مشکلات برای دانشجویان خواهد شد.

در این مراسم دکتر داداش‌پور از زیرساخت‌های دانشگاه در حوزه دانشجویی از جمله سالن مطالعه، سلف‌های غذاخوری، رستوران مکمل، خوابگاه‌های متاهیلن و خوابگاه‌های دانشجویی بازدید کرد و
 همچنین در بازدیدی که از خوابگاه ها انجام شد در دیداری دوستانه، دانشجویان به بیان دغدغه ها و مشکلات خود با ایشان پرداختند.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات