تعداد بازدید: 5848

انتصاب دکتر سید مجتبی حسینی تودشکی ، به سمت رییس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه

شناسه: 3781802
اخبار مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

به گزارش دفتر روابط عمومی دکترسید مجتبی حسینی تودشکی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، به سمت رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.

تعداد بازدید: 5848

انتصاب دکتر سید مجتبی حسینی تودشکی ، به سمت رییس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه

شناسه: 3781802
اخبار مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی

به گزارش دفتر روابط عمومی دکترسید مجتبی حسینی تودشکی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، به سمت رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان منصوب شد.

سایر اخبار
افزودن نظرات