تعداد بازدید: 10623

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان

شناسه: 2937548
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مجید رضایی والا، عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان که از  6 تا 8 مهر ماه سال جاری در دانشگاه جمهوریت ترکیه برگزار می شود منصوب شد.

​​​​​​​
​​​​​​​

تعداد بازدید: 10623

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان

شناسه: 2937548
دستاوردها و افتخارات

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان

 

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مجید رضایی والا، عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی روز سرطان که از  6 تا 8 مهر ماه سال جاری در دانشگاه جمهوریت ترکیه برگزار می شود منصوب شد.

​​​​​​​
​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات