تعداد بازدید: 3007

انتخاب اتاق نمونه در هفته خوابگاه ها

شناسه: 1912849
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه های دانشجویی

به مناسبت هفته خوابگاه ها، مسابقه انتخاب اتاق نمونه در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد، علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند تا پایان فروردین ماه نسبت به تکمیل فرم خودارزیابی اقدام و فرم تکمیل شده را به اداره امور خوابگاه تحویل نمایند.

فرم  انتخاب اتاق نمونه در هفته خوابگاه ها

 

تعداد بازدید: 3007

انتخاب اتاق نمونه در هفته خوابگاه ها

شناسه: 1912849
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه های دانشجویی

به مناسبت هفته خوابگاه ها، مسابقه انتخاب اتاق نمونه در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد، علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند تا پایان فروردین ماه نسبت به تکمیل فرم خودارزیابی اقدام و فرم تکمیل شده را به اداره امور خوابگاه تحویل نمایند.

فرم  انتخاب اتاق نمونه در هفته خوابگاه ها

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات