تعداد بازدید: 105048

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

شناسه: 4095503
اطلاعیه ها

👈ثبت نام کاندیداها با استفاده از لینک موجود در اطلاعیه سایت دانشگاه و یا به صورت حضوری با کمک اعضا فعال انجمن های علمی در میز ثبت‌نام واقع در لابی دانشگاه انجام می‌شود.

📨شرکت در انتخابات و رای گیری از ساعت ۹ صبح روز ۲۶ اردیبهشت ماه به‌مدت ۱۲ ساعت در سامانه گلستان-بخش نظرسنجی- فعال خواهد شد.

📌برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به دبیر یا اعضا شورای مرکزی انجمن علمی رشته خود و یا بخش انجمن های علمی در طبقه ۴ ساختمان فرشچیان مراجعه نمایید.

لینک ثبت نام کاندیدها

امور فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان

تعداد بازدید: 105048

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

شناسه: 4095503
اطلاعیه ها

👈ثبت نام کاندیداها با استفاده از لینک موجود در اطلاعیه سایت دانشگاه و یا به صورت حضوری با کمک اعضا فعال انجمن های علمی در میز ثبت‌نام واقع در لابی دانشگاه انجام می‌شود.

📨شرکت در انتخابات و رای گیری از ساعت ۹ صبح روز ۲۶ اردیبهشت ماه به‌مدت ۱۲ ساعت در سامانه گلستان-بخش نظرسنجی- فعال خواهد شد.

📌برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به دبیر یا اعضا شورای مرکزی انجمن علمی رشته خود و یا بخش انجمن های علمی در طبقه ۴ ساختمان فرشچیان مراجعه نمایید.

لینک ثبت نام کاندیدها

امور فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات