تعداد بازدید: 8450

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی

شناسه: 3322794
اطلاعیه ها

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه صنعتی همدان در ماه جاری برگزار می گردد، متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 فرصت دارند جهت ثبت نام به اداره خوابگاه ها طبقه چهارم ساختمان فرشچیان مراجعه و ثبت نام نمایند.

امور دانشجویی دانشگاه​​​​​​​

تعداد بازدید: 8450

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی

شناسه: 3322794
اطلاعیه ها

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه صنعتی همدان در ماه جاری برگزار می گردد، متقاضیان تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 فرصت دارند جهت ثبت نام به اداره خوابگاه ها طبقه چهارم ساختمان فرشچیان مراجعه و ثبت نام نمایند.

امور دانشجویی دانشگاه​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات