تعداد بازدید: 2782

اطلاعیه کتابخانه دانشگاه

شناسه: 959313
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه اعضای محترم کتابخانه می­رساند، به دلیل انجام عملیات شلف­ خوانی، امانت کتاب به اعضا از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/10 امکانپذیر نیست.

تعداد بازدید: 2782

اطلاعیه کتابخانه دانشگاه

شناسه: 959313
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه اعضای محترم کتابخانه می­رساند، به دلیل انجام عملیات شلف­ خوانی، امانت کتاب به اعضا از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/10 امکانپذیر نیست.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات