تعداد بازدید: 2807

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

شناسه: 2191281
اطلاعیه ها

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور بدون آزمون
از برگزیدگان علمی دوره کارشناسی
در سال تحصیلی 1403-1402

دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ورودی 1398 مقطع کارشناسی براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شیوه استادمحور بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی 1403-1402 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد می‌پذیرد.


پذیرش استادمحور به معنی پذیرش به شرط ارائه پایان‌نامه با یکی از موضوعات درج شده در این اطلاعیه است و در صورت قبولی متقاضی، امکان تغییر موضوع و استاد راهنما وجود ندارد. این موضوعات توسط استاد راهنمای قید شده، از سامانه ایده‌ها و نیازها انتخاب گردیده و مورد حمایت ارگان پیشنهاددهنده خواهد بود.
پذیرش در سال 1402 فقط در رشته زیر صورت می‌گیرد.

مهندسی برق    گرایش کنترل

متقاضی باید جهت ثبت‌نام، فرم‌های مورد نیاز را از سایت دانشگاه صنعتی همدان به آدرس www.hut.ac.ir دریافت و پس از تکمیل، از طریق ایمیل ارسال کند.

حداکثر فرصت وصول مدارک در دانشگاه صنعتی همدان:
 (10/03/1402)

 

تعداد بازدید: 2807

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

شناسه: 2191281
اطلاعیه ها

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور از متقاضیان استعدادهای درخشان

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استادمحور بدون آزمون
از برگزیدگان علمی دوره کارشناسی
در سال تحصیلی 1403-1402

دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ورودی 1398 مقطع کارشناسی براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شیوه استادمحور بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی 1403-1402 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد می‌پذیرد.


پذیرش استادمحور به معنی پذیرش به شرط ارائه پایان‌نامه با یکی از موضوعات درج شده در این اطلاعیه است و در صورت قبولی متقاضی، امکان تغییر موضوع و استاد راهنما وجود ندارد. این موضوعات توسط استاد راهنمای قید شده، از سامانه ایده‌ها و نیازها انتخاب گردیده و مورد حمایت ارگان پیشنهاددهنده خواهد بود.
پذیرش در سال 1402 فقط در رشته زیر صورت می‌گیرد.

مهندسی برق    گرایش کنترل

متقاضی باید جهت ثبت‌نام، فرم‌های مورد نیاز را از سایت دانشگاه صنعتی همدان به آدرس www.hut.ac.ir دریافت و پس از تکمیل، از طریق ایمیل ارسال کند.

حداکثر فرصت وصول مدارک در دانشگاه صنعتی همدان:
 (10/03/1402)

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات