تعداد بازدید: 12472

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال دوم 1403-1402

شناسه: 4022874
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم 1403-1402  ویژه دانشجویان روزانه تا تاریخ 29/01/1403  ادامه دارد.

- لذا دانشجویانی که قبلا  تشکیل پرونده ی  وام انجام داده اند باید  با مراجعه به سایت  صندوق رفاه  درخواست وام خود را ثبت و در قسمت پیوست حتما تصویر کارنامه ترم قبل خود را بارگذاری نمایند.

- و دانشجویانی که هنوز نسبت به تشکیل پرونده وام  اقدام نکرده اند  میتوانند جهت تشکیل پرونده به اداره رفاه طبقه چهارم ساختمان فرشچیان سرکار خانم فرهادی مراجه نمایند.

-درخصوص سایر وام های دانشجویی در پایان فروردین ماه  1403 اطلاع رسانی میشود
https://refah.swf.ir

تعداد بازدید: 12472

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال دوم 1403-1402

شناسه: 4022874
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم 1403-1402  ویژه دانشجویان روزانه تا تاریخ 29/01/1403  ادامه دارد.

- لذا دانشجویانی که قبلا  تشکیل پرونده ی  وام انجام داده اند باید  با مراجعه به سایت  صندوق رفاه  درخواست وام خود را ثبت و در قسمت پیوست حتما تصویر کارنامه ترم قبل خود را بارگذاری نمایند.

- و دانشجویانی که هنوز نسبت به تشکیل پرونده وام  اقدام نکرده اند  میتوانند جهت تشکیل پرونده به اداره رفاه طبقه چهارم ساختمان فرشچیان سرکار خانم فرهادی مراجه نمایند.

-درخصوص سایر وام های دانشجویی در پایان فروردین ماه  1403 اطلاع رسانی میشود
https://refah.swf.ir

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات