تعداد بازدید: 35448

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال اول 1403-1402

شناسه: 3177348
اطلاعیه ها

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال اول 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای پرونده وام صندوق رفاه هستند می رساند جهت درخواست وام های دانشجویی طبق جدول پیوست  به سایت صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نموده و وام مورد نظر خود  را ثبت نمایند
https://refah.swf.ir

​​​​​​​
​​​​​​​

 

 

تعداد بازدید: 35448

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال اول 1403-1402

شناسه: 3177348
اطلاعیه ها

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال اول 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای پرونده وام صندوق رفاه هستند می رساند جهت درخواست وام های دانشجویی طبق جدول پیوست  به سایت صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نموده و وام مورد نظر خود  را ثبت نمایند
https://refah.swf.ir

​​​​​​​
​​​​​​​

 

 

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات