تعداد بازدید: 1500

اطلاعیه معرفی به استاد

شناسه: 3802738
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس معرفی به استاد در نیم سال4022
 دانشجویانی که درخواست اخذ درس معرفی به استاد دارند لازم است از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان حداکثر تا تاریخ 31/01/1403 اقدام نمایند. ضمناً آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد درس در سیستم آموزشی گلستان 26/03/1403 می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمایید.

اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

تعداد بازدید: 1500

اطلاعیه معرفی به استاد

شناسه: 3802738
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس معرفی به استاد در نیم سال4022
 دانشجویانی که درخواست اخذ درس معرفی به استاد دارند لازم است از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان حداکثر تا تاریخ 31/01/1403 اقدام نمایند. ضمناً آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد درس در سیستم آموزشی گلستان 26/03/1403 می باشد. جهت مشاهده فایل راهنما به فایل پیوست مراجعه نمایید.

اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات