تعداد بازدید: 11733

اطلاعیه قوانین و مقررات امتحانات پایان ترم

شناسه: 4325289
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که همراه داشتن گوشی تلفن همراه در امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تقلب در امتحان محسوب می گردد.

دانشجویان می بایست قبل از ورود به جلسه امتحان، گوشی تلفن همراه خود را به صندوق امانات( محل جمع آوری گوشی تلفن همراه) واقع در طبقه همکف ساختمان فرشچیان یا انتظامات دانشگاه واقع در حیاط ساختمان اصلی (درب ورودی) تحویل نمایند.

 هم چنین همراه داشتن پرینت برگه ورود به جلسه امتحان( گزارش 428 سیستم گلستان) و کارت دانشجویی در جلسه امتحان ضروری بوده و در صورت به همراه نداشتن برگه ورود به جلسه امتحان، دانشجو اجازه شرکت در امتحانات پایانی را ندارد.

ضمنأ دانشجویان گرامی می توانند جهت مطالعه قوانین مربوط به امتحانات پایانی به آدرس لینک مراجعه نمایند:

 

 

با آرزوی موفقیت

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید: 11733

اطلاعیه قوانین و مقررات امتحانات پایان ترم

شناسه: 4325289
اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که همراه داشتن گوشی تلفن همراه در امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 تقلب در امتحان محسوب می گردد.

دانشجویان می بایست قبل از ورود به جلسه امتحان، گوشی تلفن همراه خود را به صندوق امانات( محل جمع آوری گوشی تلفن همراه) واقع در طبقه همکف ساختمان فرشچیان یا انتظامات دانشگاه واقع در حیاط ساختمان اصلی (درب ورودی) تحویل نمایند.

 هم چنین همراه داشتن پرینت برگه ورود به جلسه امتحان( گزارش 428 سیستم گلستان) و کارت دانشجویی در جلسه امتحان ضروری بوده و در صورت به همراه نداشتن برگه ورود به جلسه امتحان، دانشجو اجازه شرکت در امتحانات پایانی را ندارد.

ضمنأ دانشجویان گرامی می توانند جهت مطالعه قوانین مربوط به امتحانات پایانی به آدرس لینک مراجعه نمایند:

 

 

با آرزوی موفقیت

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات